Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-20

OECD: REVIDERAR NED GLOBAL BNP-PROGNOS, NEDÅTRISKER INTENSIVARE

STOCKHOLM (Direkt) Den globala BNP-tillväxten kan ha toppat samtidigt som
nedåtriskerna intensifieras. En hög grad av osäkerhet tynger den globala
tillväxten, som inte längre är lika brett baserad och utsikterna skiljer sig
åt bland de stora ekonomierna, speciellt gäller detta tillväxtmarknaderna.

Det skriver OECD i en interimsprognos på torsdagen.

OECD spår en global tillväxt på 3,7 procent i år och 3,7 procent nästa år. I
majprognosen bedömde OECD att BNP skulle öka 3,8 procent i år och 3,9 procent
nästa år.

OECD konstaterar att såväl penning- som finanspolitiken liksom stark
jobbtillväxt fortsätter att ge stöd åt inhemsk efterfrågan, men vissa
tillväxtmarknader möter betydande motvind från tilltagande press på
finansmarknaderna.

"Det finns tecken på att expansionen nu kan ha toppat. Ökade skillnader mellan
länder och sektorer har börjat dyka upp, en kontrast till den brett baserade
tillväxt som sågs under den senare delen av 2017", skriver OECD.

På tillväxtmarknaderna har de finansiella förhållandena stramats åt under
året, och stigande räntor i USA, med en starkare dollar som följd, och ett
skifte i risksentimentet har bidragit till betydande växelkursdeprecieringar
i många tillväxtekonomier. Högre oljepriser har adderat till utmaningarna i
oljeimporterande länder.

"Bredare smitta till alla tillväxtekonomier, som sågs under krisen i slutet på
1990-talet, har hittills kunnat undvikas… Icke desto mindre kvarstår riskerna
för djupare spänningar och en mer vitt spridd nedgång i investerarnas
sentiment", skriver OECD, och tillägger att en snabbare normalisering av
penningpolitiken i de avancerade ekonomierna skulle kunna trigga igång ännu
en runda av kapitalutflöden och omvärdering av tillgångspriser på
tillväxtekonomiernas finansmarknader.

"Fördjupade handelsspänningar skulle också kunna förvärra sårbarheterna,
speciellt om Kina påverkas på ett negativt sätt… Ytterligare negativa nyheter
från Argentina eller Turkiet skulle också kunna leda till en djupare
omvärdering av investerarnas inställning till tillväxtekonomierna", skriver
OECD.

Dessutom ser organisationen kvardröjande oro kring den finanspolitiska och
finansiella stabiliteten i Europa, inklusive Italien och den framtida
relationen mellan Storbritannien och EU.

OECD noterar att löne- och prisinflationen fortsatt är överraskande låg, men
bör fortsätta att stiga gradvis.

"Låg inflation i detta skede i konjunkturcykeln pekar på betydande osäkerhet
på graden av kvarvarande ledig kapacitet och styrkan i förhållande mellan
kapacitet och inflation", skriver de.

OECD noterar att handelstillväxten dämpades under första halvan av 2018 och
att handelsspänningarna redan fått negativ påverkan på förtroende och
investeringsplaner, inte minst har exportorderingången i
tillverkningsindustrin dämpats.

"Ytterligare handelsrestriktioner kommer att skada jobb och levnadsstandarder,
speciellt hos hushåll med låga inkomster", skriver OECD.

Minskad handel skulle också skada tillväxtutsikterna på medellång sikt, genom
att hindra framtida produktivitetsvinster och sänka konkurrensen.

"Däremot skulle steg att sänka tullar på samordnat sätt kunna ge utbredda
vinster", enligt OECD.

Organisationen konstaterar vidare att ett decennium efter finanskrisen så
kvarstår sårbarheter på finansmarknaderna från förhöjda tillgångspriser och
höga skuldnivåer. Reformer har stärkt banksystemet, men riskerna har flyttats
till mindre stramt reglerade icke-bankinstitutioner.

De efterlyser fortsatta reformer av finanspolitiken och bankerna för att öka
motståndskraften i eurozonen.

Enligt OECD står den ekonomiska politiken inför en rad utmaningar samtidigt
som osäkerheten är betydande:

En gradvis normalisering av penningpolitiken behövs, men i varierande grad i
olika länder. Finanspolitiken bör fokusera på åtgärder som förbättrar
utsikterna för en uthållig och inkluderande tillväxt på medellång sikt.
Marginaler från starkare tillväxt bör användas till att bygga upp buffertar.

Penning- och finanspolitiskt utrymme bör återställas gradvis för att kunna
användas för stöd i en framtida nedgång.

Policyval i många tillväxtekonomier bör fokusera på att återställa förtroende
och stabilitet, och undvika att skada tillväxtutsikterna på medellång sikt.

Ökad spridning av makrotillsynsåtgärder skulle stärka den finansiella
motståndskraften.

Större ambitioner att genomföra strukturreformer krävs för att höja
levnadsstandarden och förbättra möjligheterna för alla på medellång sikt.

Bild: OECD-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.