Du är här

2018-03-13

OECD: REVIDERAR UPP GLOBAL BNP-PROGNOS, STARKARE I USA

STOCKHOLM (Direkt) Den globala BNP-tillväxten blir än högre med USA som
draglok, men ökad protektionism är en överhängande risk.

Det skriver OECD i en interimsprognos på tisdagen.

OECD spår en global tillväxt på 3,9 procent i år och 3,9 procent nästa år. I
novemberprognosen bedömde OECD att BNP skulle öka 3,7 procent i år och 3,6
procent nästa år.

OECD konstaterar att tillväxten 2017 på 3,7 procent var den starkaste sedan
2011. Världsekonomin väntas fortsätta att stärkas de kommande två åren, där
ökade investeringar, en uppgång i global handel och högre sysselsättning
hjälper till att göra återhämtningen än mer brett baserad.

I synnerhet USA, Tyskland och Frankrike väntas visa klart högre tillväxt än
tidigare antagits.

"Skattesänkningar och de ökade offentliga utgifterna som annonserats de
senaste tre månaderna i USA, tillsammans med en klart mer expansiv
finanspolitisk hållning i Tyskland, är nyckelfaktorerna bakom de
uppreviderade tillväxtutsikterna för 2018-2019", skriver OECD.

I USA väntas BNP öka med 2,9 procent i år och 2,8 procent nästa år,
uppreviderat med 0,4 respektive 0,7 procentenheter. Skattesänkningarna och
högre offentliga utgifter stärker momentum i den inhemska efterfrågan från
ökat förtroende, solid jobbökning och tidigare förhöjd förmögenhetsställning
hos hushållen och uppgång i oljesektorn.

De finanspolitiska åtgärderna kan sammantaget addera 0,5-0,75 procentenheter
till BNP-tillväxten i år och nästa år, tillsammans med vissa
spridningseffekter från andra länder.

I euroområdet väntas BNP öka med 2,3 procent i år och 2,1 procent nästa år,
uppreviderat med 0,2 procentenheter för båda åren. Tillväxten är brett
baserad. Ackommoderande finans- och penningpolitik, förbättrad arbetsmarknad
och högt förtroende ger också stöd åt efterfrågan. Investeringarna tilltar
mot bakgrund av stark global efterfrågan och gynnsamma finansieringsvillkor.
Tyskland får ökad skjuts av en expansiv finanspolitik och Frankrike från
fortsatta reformer.

Den brittiska tillväxten väntas dämpas från 1,7 procent förra året till 1,3
procent i år och 1,1 procent nästa år. Högre inflation fortsätter att dämpa
de reala inkomsterna och konsumtionen, och investeringarna avtar med fortsatt
osäkerhet om den framtida relationen med EU.

I Japan väntas BNP öka med 1,5 procent i år och 1,1 procent nästa år, med stöd
av förbättrad tillväxt även om den privata konsumtionen förblir dämpad. Kinas
tillväxt dämpas till 6,4 procent nästa år, med ökad reglering, minskad andel
i arbetsför ålder och mer åtstramande finansiella förhållanden.

OECD varnar för att handelsprotektionism är en nyckelrisk som skulle påverka
förtroende, investeringar och jobb.

"Regeringar och stålproducerande länder bör undvika en eskalering och förlita
sig till globala lösningar för att lösa överkapacitet i den globala
stålindustrin", skriver OECD.

Att säkra ett regelbaserat handelssystem är avgörande för att förhindra
långsiktiga skador för tillväxtutsikterna.

Pris- och löneinflationen väntas stärkas gradvis i de större ekonomierna då
arbetsmarknaderna stramas åt. En dämpad uppgång i inflationen från låga
nivåer skulle vara välkommet, och minska behovet av en fortsatt mycket
expansiv penningpolitik under en utdragen tid.

Högre råvarupriser har dragit upp den totala inflationen men den underliggande
inflationen förblir dämpad, delvis på grund av den långsamma återhämtningen
från krisen.

Det finns vissa tecken på att löneökningarna tilltagit i USA, Tyskland och
Kanada, där arbetslösheten ligger på eller under långsiktiga jämviktsnivåer.
I Japan kan skatteincitament höja lönerna men på andra håll, inklusive
euroområdet, förblir lönetillväxten återhållen trots en stark jobbtillväxt.

Uppgången i inflationen väntas också bli dämpad. Svag produktivitetstillväxt,
låg tidigare inflation och strukturella förändringar (mer deltid) håller ned
löneökningarna. Nedgången i arbetslöshetsnivå kan också överskatta hur stram
arbetsmarknaden verkligen är.

En gradvis normalisering av penningpolitiken behövs i de större ekonomierna,
men i varierande grad. Starkare tillväxt kan ge en snabbare normalisering än
väntat.

"Samtidigt rättfärdigar en viss uppgång i inflationen, eller till och med ett
visst överskjutande av inflationsmålen, inte en abrupt höjning av
styrräntorna", skriver OECD.

I USA bör Federal Reserve fortsätta höja räntan gradvis, och de ökade
stimulanserna väntas dra upp räntebanan kommande två år och kanske trycka upp
den övre nivån i Fed funds-intervallet till 3,25 procent i slutet av 2019
(0,5 procentenhet över den nuvarande medianprognosen i "dot plot").

Viss åtstramning väntas också i Kanada och Storbritannien, med en inflation på
eller över målet. I euroområdet kan en uppgång i nuvarande och förväntad
inflation tillåta ECB att minska tillgångsköpen gradvis i år och därefter
fasa ut den negativa räntan. I Japan, där inflationen och
inflationsförväntningarna förblir låga, behövs fortsatta stimulanser för att
nå målet.

OECD noterar att fortsatt förhöjt risktagande och höga skuldnivåer i många
länder ger finansiell sårbarhet. En penningpolitisk normalisering kan också
resultera i större volatilitet i växelkurserna och kapitalflödena, särskilt
för tillväxtländerna.

"Fortsatt tydlig kommunikation om vägen till normalisering är avgörande för
att minimera riskerna för störningar på finansmarknaderna", skriver OECD.

De medelfristiga tillväxtutsikterna förblir klart svagare än före
finanskrisen, vilket återspeglar mindre gynnsamma demografiska trender och
ett decennium av lägre investeringar och produktivitet än normalt.

OECD rekommenderar finanspolitiken att undvika att vara alltför procyklisk och
i stället fokusera på uthållig och inkluderande tillväxt. Strukturreformerna
bör ges ny skjuts för att öka produktivitet, investeringar och
levnadsstandard.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.