Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

OECD: STARK SVENSK TILLVÄXT DÄMPAS KOMMANDE ÅR

STOCKHOLM (Direkt) Sveriges ekonomiska tillväxt har varit stark, men väntas
avta betydligt de kommande två åren. Brist på arbetskraft och byggbar mark
kommer att dämpa bostadsinvesteringarna, osäkerhet om den globala efterfrågan
och svag export håller tillbaka näringslivets investeringar och måttliga
löneökningar dämpar konsumtionen.

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i
höstprognosen, Economic Outlook, som presenterades på måndagen.

OECD räknar med att Sveriges BNP växer 3,3 procent i år och 2,7 procent 2017.
År 2018 väntas en BNP-tillväxt på 2,2 procent. I vårprognosen såg OECD att
BNP skulle öka med 3,4 procent i år och 2,8 procent 2017.

Arbetslösheten planar ut när en allt större del av de arbetslösa utgörs av
arbetssökande med låga kvalifikationer som står långt från arbetsmarknaden,
inklusive nyligen anlända migranter. En stramare arbetsmarknad bedöms gradvis
bidra till att lyfta inflationen.

OECD noterar att den nuvarande mycket expansiva penningpolitiska hållningen är
ett svar på en ihållande låg inflation, men också har eldat på en lång "boom"
på bostadsmarknaden som utgör ökande risker.

"Starkare makrotillsyn, som ett lånetak i förhållande till inkomst, krävs för
att minska finansiella och makroekonomiska sårbarheter. Förenklade plan- och
hyresregleringar och reformerad fastighetskatt skulle bidra till att
stabilisera huspriserna, öka rörligheten på arbetsmarknaden och förbättra
jämställdheten", skriver OECD, som även tar upp att avtrappade ränteavdrag
skulle dämpa husprisökningarna.

De noterar att reporäntan har legat på -0,50 procent sedan i mitten av
februari, vilket har drivit upp priserna och inflationsförväntningarna, men
att de senaste utfallen har varit svaga.

De reala löneökningarna hålls tillbaka av den ledande roll som den
konkurrensutsatta exportindustrin har i de kollektiva löneförhandlingarna.

"Lönerna kommer dock att öka när den expansiva penningpolitiken lyfter
inflationsförväntningarna. Den höga sparkvoten, delvis relaterad till
osäkerhet och räntebetalningar, begränsar konsumtionstillväxten ytterligare",
skriver OECD.

Organisationen konstaterar att Sverige har tillräckligt finanspolitiskt
utrymme eftersom statsskulden är låg och budgeten är nära balans. Beslutet
att sänka överskottsmålet från 1 procent av BNP till 0,33 procent av BNP ökar
det finanspolitiska utrymmet något kommande år.

"Det finns litet behov av ytterligare ekonomisk stimulans givet styrkan i
ekonomin. Men det är välkommet om det finanspolitiska utrymmet används för
tillfälliga kostnader relaterade till migrationen", enligt OECD som tillägger
att på längre sikt kommer immigrationen att öka sysselsättningen, förutsatt
att integrationen lyckas.

OECD konstaterar att Sverige är en liten, öppen ekonomi som är starkt
integrerad i de globala värdekedjorna, och därför speciellt utsatt för svag
internationell handelstillväxt och utvecklingen hos sina handelspartners,
inklusive Kina och Storbritannien.

"Valutakursrörelser skulle påverka produktion, inflation och penningpolitik.
Räntorna väntas förbli låga under en tid och ett misslyckande med att tygla
hushållens skulder skulle kunna öka de finansiella riskerna och hushållens
sårbarhet för nedgångar i huspriser och framtida räntehöjningar", varnar
OECD.

Prognos november
Prognos 2016 Rev 2017 Rev 2018
==============================================================
BNP 3,3 -0,1 2,7 -0,1 2,2
KPI 0,9 -0,3 1,5 -0,2 2,0
Arbetslöshet 6,9 0,2 6,7 0,2 6,7
==============================================================
Rev avser revidering från föregående prognos i juni 2016.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.