Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

OEM 4 kv: Resultat före skatt uppgick till 28 Mkr (43)

(SIX) OEM redovisar ett resultat före skatt på 28 miljoner
kronor (43) för det fjärde kvartalet 2012.

Rörelseresultatet blev 29 miljoner kronor (43) och
nettoresultatet blev 34 miljoner kronor (32). Resultatet per
aktie uppgick till 1,32 kronor (1,49).

Omsättningen uppgick till 408 miljoner kronor (416).
Orderingången uppgick till 398 miljoner kronor (391).

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,75 kronor per aktie för
2012 (3,50).

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.