Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

OEM: Bokslutskommuniké Helåret 2020

Fjärde kvartalet 2020

●  Orderingången ökade med 7 % till 897 MSEK (836)

● Nettoomsättningen ökade med 5 % till 868 MSEK (828)

● Rörelseresultatet ökade med 28 % till 104 MSEK (82)

● EBITA ökade med 26 % till 107 MSEK (85)

● Resultat efter skatt ökade med 21 % till 79 MSEK (65)

● Resultat per aktie uppgick till 3,41 kr (2,82)

Januari - December 2020

●  Orderingången ökade med 2 % till 3 368 MSEK (3 303)

● Nettoomsättningen uppgick till 3 283 MSEK (3 299)

● Rörelseresultatet ökade med 10 % till 408 MSEK (371)

● EBITA ökade med 10 % till 422 MSEK (385)

● Resultat efter skatt ökade med 10 % till 317 MSEK (289)

● Resultat per aktie uppgick till 13,73 kr (12,50)

● Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,50 kr per aktie (0)●  Styrelsen förslår också årsstämman att besluta om att till aktieägarna överföra motsvarande 12,50 kr per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22, jorgen.zahlin@oem.se ellerEkonomidirektör Johan Broman 075-242 40 02, johan.broman@oem.se.

Författare Cision