Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-14

OEM: Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2017

Vid årsstämman 26 april, 2016 beslutades att valberedningen ska
utgöras av en representant för var och en av de minst tre och högst
fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden. Om
aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till
röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse
ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med
namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex
månader före årsstämman 2017 och baseras på de kända röstetalen
omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska
sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i
valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att
valberedningen utsetts ska också valberedningens sammansättning
ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett
representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen,
liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde
ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har
skett.

I enlighet med detta har följande personer utsetts till ledamöter av
valberedningen: Lars-Åke Rydh, valberedningens ordförande, Jerker
Löfgren, Orvaus AB, Hans Franzén, Agne Svenberg och Bengt Stillström,
AB Traction.

Valberedningen avviker från Kodens regler avseende att majoriteten är
styrelse-ledamöter, att högst en av de styrelseledamöter som ingår
får vara oberoende till större aktieägare och att styrelseledamot
inte ska utgöra valberedningens ordförande. Bedömningen är att det är
rimligt att denna storlek av bolag har en valberedning som
representeras av de största aktieägarna och att även vissa av dessa
fungerar som styrelsemedlemmar.

Årsstämma i OEM International kommer att hållas onsdagen 19 april,
2017 i Tranås.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig
till valberedningens ordförande Lars-Åke Rydh tel. 0705-92 45 70
alternativt e-post lasse@lasserydh.se

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 oktober 2016 kl. 13:00

Tranås den 14 oktober 2016

OEM INTERNATIONAL AB (publ)

För ytterligare information kontakta Lars-Åke Rydh, Styrelseordförande
OEM International AB, telefon 0705-92 45 70

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 33 rörelsedrivande
enheter i 14 länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan
kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs
vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i
södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med
verksamheter i 14 länder i norra Europa, centrala Östeuropa,
Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och
specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på
utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom
produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner
och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt
installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom
främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa
kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oem/r/valberedning-infor-oem-international-ab-...
http://mb.cision.com/Main/1937/2101054/574811.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.