Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

Offentliga Hus i Norden AB: Offentliga Hus offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission av obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Offentliga Hus") har emitterat
icke-säkerställda obligationer om 300 mkr inom ett befintligt
rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400
mkr emitterats tidigare.

I samband med den tidigare emissionen upprättade Offentliga Hus ett
prospekt, med anledning av bolagets ansökan om notering av
obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes och
registrerades den 12 januari 2018 ("Prospektet"). Prospektet
publicerades på Offentliga Hus webbplats samma dag och finns även
sedan dess tillgängligt via Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Med anledning av tilläggsemissionen enligt ovan och av att Offentliga
Hus efter publiceringen av Prospektet offentliggjort sin
årsredovisning för räkenskapsåret 2017, delårsrapporter för första
halvåret 2018, samt pressmeddelande den 31 augusti 2018 avseende
estimerad intjäningsförmåga, har Offentliga Hus upprättat ett tillägg
till prospektet "Tilläggsprospektet".

Finansinspektionen har idag godkänt Tilläggsprospektet, som kommer att
hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, samt
på bolagets webbplats, www.offentligahus.seoch skickas på begäran i
pappersform.

Offentliga Hus avser att notera obligationerna på
företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Stockholm den 14 september 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Eklund, CFO
niklas.eklund@offentligahus.se
+46 (0) 70 969 29 69

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 september 2018 kl 12.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/offentliga-hus-i-norden-ab/r/offentliga-hus-of...
http://mb.cision.com/Main/16519/2618394/909261.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.