Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Rapporten visar en värdetillväxt för fastighetsbeståndet om 9 procent under perioden. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 20 procent.

Perioden 1 januari – 30 september 2021

Hyresintäkter, Tkr459 079
Förvaltningsresultat, Tkr85 462
Balansomslutning, Mnkr10 454
Soliditet, %39,4
Säkerställd belåningsgrad, %0
Fastighetsvärde, Mnkr10 194
EPRA NAV, Mnkr4 075

Avnotering
Den 28 april ansökte Styrelsen för Offentliga Hus om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market och den 30 april godkände Nasdaq denna ansökan. Sista dag för handel i Offentliga Hus aktie blev den 14 maj 2021.

Offentliga Hus kvartalsrapport för 1 januari - 30 september 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:


Lars Thagesson, VD Offentliga Hus i Norden AB
lars@sbbnorden.se

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)


Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, regioner och kommuner i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar. 

Denna information är sådan information som Offentliga Hus i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-04 08:00 CET.

Bifogade filer


Offentliga Hus Delårsrapport Q3 2021

Författare MFN