Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-11

Stämmorapport: Oklar färdriktning för Telia

wysiwyg_image

BOLAGSBEVAKNING. Vad Telia Company konkret ska göra för att skapa tillväxt fick aktieägarna på årsstämman inte någon större klarhet i, men de försäkrades om att Telia Company är finansiellt starkt.

Den rekordstora boten och uppgörelsen med amerikanska och holländska myndigheter avrapporterades och ansågs kunna "läggas till handlingarna". Detta trots att åklagarens korruptionsanklagelser mot Telia Company och dess tidigare ledande befattningshavare inte ska behandlas av rätten förrän till hösten.

Telia Company-styrelsen har under styrelseordförande Marie Ehrlings ledning arbetat hårt med kulturella frågor och med att skapa en "inre kompass" som inte fanns tidigare. Arbetet är slutfört, sade Ehrling. Telia Company har fått internationella priser för sitt hållbarhets- och sociala arbete.

Marie Ehrling framhöll också i sitt stämmoanförande att Telia Company idag är ett finansiellt starkt företag.

Koncernchef Johan Dennelind tillstod för sin del att den planerade avvecklingen av Euroasien dragit ut på tiden, men menade att avslutet på denna långa historia nu inte är långt borta.

Dennelind gav i sitt VD-anförande till stämman några konkreta exempel på lyckade utvecklingsprojekt i Finland och Sverige. Han bedömde att investeringstakten blir lägre under 2018 och framåt.

Efter vd:s anförande tilläts journalisten Mia Odabas intervjua ordförande och koncernchef innan aktieägarna fick möjlighet att ställa sina frågor. Odabas frågor handlade bl.a om tråkig aktiekursutveckling, låg utdelning och planer för framtiden.

Aktieägarnas frågestund inleddes med två anföranden från huvudägaren, den svenska staten, som berömde ledning och styrelse för ett gott arbete.

Aktiespararnas ombud, Ulrika Sandborg, påpekade att Telia visat en stillastående utveckling under de senaste fem åren. Sandborg tillade att både intäkter och antalet abonnemang legat stilla eller minskat på samtliga huvudmarknader, dvs. Norden och Baltikum.

Aktiespararna bad om konkreta exempel på vad ledningen tänker göra under 2018 för att bryta den rådande trenden. Vd svarade att i takt med att gamla tjänster fasas ut och ersätts av Telias nyare tjänster kommer intäkterna öka eftersom kunderna är beredda att betala mer för den nya tjänsteportföljen.

Aktiespararnas kärnfrågor rörande oberoende styrelseledamöter och mångsyssleri bemöttes av valberedningens ordförande, Daniel Kristiansson. Samtliga styrelseledamöter i Telia Company håller sig inom ramen för vad Aktiespararna anser vara ett acceptabelt antal uppdrag.

Långt färre deltagare än vanligt, endast cirka 135 personer, var närvarande (representerade 965 aktieägare) på Telia Company-stämman.

Stämmolokalen på Cirkus i Stockholm öppnade en timme före stämman. Koncernledning och styrelse minglade/hälsade på aktieägarna. På plats fanns Telias kundtjänst för att hjälpa kunder med problem och svara på frågor.

Författare och bevakare: Ulrika Sandborg.

Författare Bolagsbevakningen