Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

Ökning av antalet aktier och aktiekapitalet i INVISIO med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner

Invisio Communications AB
Förändringar i aktiekapital och röster

Ökning av antalet aktier och aktiekapitalet i INVISIO med anledning av
utnyttjande av teckningsoptioner

Stockholm den 24 oktober 2016

Till följd av utnyttjande av utestående teckningsoptioner för teckning av nya
aktier har INVISIO Communications aktiekapital ökat från 42 843 500 SEK till 43
448 506 SEK. Det är en ökning med 605 006 SEK fördelat på 605 006 stycken nya
aktier. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 43
448 506. Teckningsoptionerna har getts ut för att säkerställa leverans av
aktier till deltagarna i INVISIOS Communications personaloptionsprogram
2013/2017.

INVISIO Communications personaloptionsprogram 2013/2017 som antogs av den extra
bolagsstämman den 24 april 2013 ger bolagets anställda en möjlighet att
förvärva nytecknade aktier i tre trancher. Under november 2016 har innehavarna
av personaloptionerna enligt programmet rätt att utnyttja dem för förvärv av
nya aktier i bolaget.

I personaloptionsprogrammets Tranch 3 finns för närvarande 663 322 utestående
teckningsoptioner, vilka ska användas för att säkerställa leverans av aktier
till deltagarna i programmet för personaloptioner som kan utnyttjas för förvärv
av nya aktier i bolaget under maj 2017. Efter nämnda tidpunkt förfaller de
personaloptioner som ej utnyttjats. Redogörelse för personaloptionsprogrammet
finns i INVISIO Communications årsredovisning 2015, sidan 56 not 8.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 9.30 CET.

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd
som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla
miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta
eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter
som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning.
Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett
globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets hemsida
www.invisio.com.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.