Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Olja: Högre priser, IEA och Opec höjer efterfrågeprognoser

(SIX) Råoljepriserna handlades till högre nivåer under den
tidiga fredagseftermiddagen. Under fredagen har både Opec och
IEA presenterat månadsrapporter.

IEA skruvade upp sin prognos över den genomsnittliga globala
efterfrågan som nu bedöms uppgå till 90,8 miljoner fat per dag i
år, vilket motsvarar en höjning med 70.000 fat per dag från
närmast föregående månadsrapport. Under 2014 bedöms efterfrågan
öka till 92,0 miljoner fat per dag, vilket innebär en
nedrevidering med 30.000 fat per dag.

IEA skruvade samtidigt ned sin utbudsprognos marginellt för
2013 och bedömer nu att den uppgår till 54,5 miljoner fat per
dag. Prognosen för 2014 är oförändrad vid 55,9 miljoner fat per
dag.

Opec justerade upp sina efterfrågeprognoser för 2013 och 2014
och gjorde samtidigt en marginell uppjustering av
utbudsprognoserna.

Oljekartellen bedömer nu att den globala efterfrågan kommer
uppgå till 89,71 miljoner fat per dag, vilket innebär en höjning
med 60.000 fast per dag från närmast föregående månadsrapport.
Under 2014 bedöms efterfrågan öka till 90,75 miljoner fat per
dag, vilket kan jämföras med tidigare prognos som var 90,68
miljoner.

Opec förväntar sig nu att det globala utbudet för olja,
exklusive Opec, kommer att uppgå till 53,93 miljoner fat per dag
under 2013 samt till 55,08 miljoner fat per dag under 2014. Här
var de tidigare prognoserna 53,92 respektive 55,06 miljoner fat
per dag.

Under torsdagsmorgonen presenterades en hel del kinesisk
statistik där industriproduktionen inkom över analytikernas
förväntningar. Detaljhandeln var samtidigt i underkant av
förväntningarna medan investeringarna inkom i linje med
förväntningarna.

Datum Klockslag Dollar/fat
Brentolja, front month 09-aug 13:25 107,23
Brentolja, front month 08-aug stängning 106,68
Brentolja, front month 08-aug 17:30 106,45
Brentolja, front month 07-aug 17:30 107,59
Brentolja, front month 06-aug 17:30 107,84
Brentolja, front month 05-aug 17:30 108,75
Brentolja, front month 2013-07-31 Stängning 107,76
Brentolja, front month 2013-06-28 Stängning 102,16
Brentolja, front month 2013-05-31 Stängning 100,39
Brentolja, front month 2013-04-30 Stängning 102,37
Brentolja, front month 2013-03-28 Stängning 110,91
Brentolja, front month 2012-12-31 Stängning 111,27
Brentolja, front month 2012-09-28 Stängning 112,39
Brentolja, front month 2012-06-29 Stängning 97,80
Brentolja, front month 2012-03-30 Stängning 122,88
Brentolja, front month 2011-12-30 Stängning 107,38
Brentolja, front month 2011-09-30 Stängning 102,76
Brentolja, front month 2011-06-30 Stängning 112,48
Brentolja, front month 2011-03-31 Stängning 117,36
Brentolja, front month 2010-12-31 Stängning 94,75
Brentolja, front month 2010-09-30 Stängning 82,31
Brentolja, front month 2010-06-30 Stängning 75,01
Brentolja, front month 2010-03-31 Stängning 82,70
Brentolja, front month 2009-12-31 Stängning 77,93
Brentolja, front month 2009-09-30 Stängning 69,07
Brentolja, front month 2009-06-30 Stängning 69,30

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC