Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Olja: IEA höjer efterfrågeprognos, sänker utbudsprognos 2013

(SIX) International Energy Agency (IEA) har höjt sin prognos
över den genomsnittliga globala efterfrågan på olja för 2013
samtidigt som den sänkts avseende utbudet. För 2014 har
efterfrågeprognosen justerats ned något samtidigt som
utbudsprognosen lämnas oförändrad.

Det framgår av IEA:s senaste månadsrapport som presenterades
på fredagen.

För 2013 ser IEA en tillväxt i den globala efterfrågan av
olja på 0,9 miljoner fat per dag. Den genomsnittliga efterfrågan
väntas uppgå till 90,8 miljoner fat per dag 2013, vilket är en
höjning med 70.000 fat från föregående prognos. För 2014 bedöms
tillväxten ligga på 1,1 miljoner fat per dag och uppgå till 92,0
miljoner fat per dag, vilket är en nedjustering med 30.000 fat
per dag jämfört med föregående prognos.

Oljeutbudet exklusive Opec för 2013 väntas växa med 1,1
miljoner fat till 54,5 miljoner fat per dag, vilket kan jämföras
med bedömningen föregående månad på 54,6 miljoner fat per dag.
För 2014 spås utbudet ökat med 1,4 miljoner till 55,9 miljoner
fat per dag, vilket är oförändrat jämfört med föregående
bedömning.

Det globala råoljeutbudet steg med 575.000 fat per dag i juli
till 91,85 miljoner fat per dag.

Opecs utbud av råolja under juli uppgick till 30,41 miljoner
fat om dagen, vilket innebar en minskning på 165.000 fat om
dagen jämfört med månaden innan.

Marknadens efterfrågan på Opecs olja (call on Opec) höjs till
29,8 miljoner fat (från 29,6) om dagen i genomsnitt för 2013.
För 2014 väntas en oförändrad nivå om 29,4 miljoner fat per dag.

OECD:s oljelager steg med 11,9 miljoner fat i juni, då
uppgångar i produktlager om 33,6 miljoner fat motverkade stora
nedgångar i råoljelagren. Preliminära indikationer för juli
pekar på en lagernedgång med 13,6 miljoner fat.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC