Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Olja: Mildrad oljeprisnedgång med positiv tillväxtstatistik

(SIX) Prisnedgångarna på oljemarknaden mildrades under
onsdagsförmiddagen, efter att BNP-statistik från Europa
överträffat förväntningarna. Det bidrog till ökad riskaptit på
marknaderna samt höjde förväntningarna på oljeefterfrågan.

Priserna var ned mer under morgonen efter att statistik från
branschorganisationen API visat stigande lager av oljeprodukter
i USA. Prisnedgångarna kom som en rekyl efter den senaste tidens
uppgångar.

"Marknaden är överhettad och vi ser en viss rekyl",
kommenterade Victor Shum på IHS Energy Insight enligt Bloomberg.
Han pekade på även på att marknaderna kan stå inför en
korrigering då vi börjar lämna den högsta efterfrågan för
sommarsäsongen.

Det finns även utsikter för lättnader på utbudssidan.
Oljeexporthamnen Mellitah i Libyen kan komma att återstarta
driften i dag efter att oljefältet El Feel börjat producera
igen, enligt landets oljeminister Abdulbari Al-Arusi.

En joker i leken är samtidigt att orkansäsongen från Atlanten
kan komma att dra igång under nästa vecka, enligt National
Hurricane Center.

Enligt branschorganisationen API, American Petroleum
Institute, minskade USA:s lager av råolja med 1,0 miljoner fat
under förra veckan, jämfört med veckan innan. Lagren av bensin
steg med 1,7 miljoner fat, medan lagren av destillerad olja steg
med 1,1 miljoner fat.

Inför de officiella oljelagersiffrorna från USA väntar
analytikerna att råoljelagren sjönk med 1,5 miljoner fat, att
bensinlagren minskade med 0,6 miljoner fat och att lagren av
destillerad olja ökade med 0,8 miljoner fat. Raffinaderierna
bedöms ha gått på 90,8 procents kapacitetsutnyttjande, jämfört
med 90,9 procent föregående vecka, enligt Dow Jones Newswires
enkät. Statistiken presenteras klockan 16.30.

DNB Bank kommenterar att juli månad kommer att visa den
första nedgången i USA:s oljelager för en julimånad på fem år.
Det samma gäller de tre största OECD-marknaderna. USA:s
produktefterfrågan och i synnerhet destillerad olja ser ut att
bli stark framöver.

"De starkare efterfrågesiffrorna (på oljemarknaden) kommer
samtidigt med förbättrad markroekonomisk statistik i USA och
EMU", noterar DNB.

BNP för EMU var upp med preliminära 0,3 procent under det
andra kvartalet 2013 jämfört med närmast föregående kvartal. I
årstakt sjönk BNP med 0,7 procent. Analytiker hade förväntat sig
en kvartalstakt på +0,2 procent och en årstakt på -0,8 procent.

I eftermiddag presenteras amerikansk PPI-statistik vid 14.30
och Fed-medlemmen James Bullard håller tal senare i kväll.

Datum Klockslag Dollar/fat
Brentolja, front month 14-aug 11:05 108,20
Brentolja, front month 13-aug stängning 108,48
Brentolja, front month 13-aug 17:30 108,35
Brentolja, front month 12-aug 17:30 108,26
Brentolja, front month 09-aug 17:30 107,54
Brentolja, front month 08-aug 17:30 106,45
Brentolja, front month 2013-08-31 stängning 107,70
Brentolja, front month 2013-07-31 Stängning 107,76
Brentolja, front month 2013-06-28 Stängning 102,16
Brentolja, front month 2013-03-28 Stängning 110,91
Brentolja, front month 2012-12-31 Stängning 111,27
Brentolja, front month 2012-09-28 Stängning 112,39
Brentolja, front month 2012-06-29 Stängning 97,80
Brentolja, front month 2012-03-30 Stängning 122,88
Brentolja, front month 2011-12-30 Stängning 107,38
Brentolja, front month 2011-09-30 Stängning 102,76
Brentolja, front month 2011-06-30 Stängning 112,48
Brentolja, front month 2011-03-31 Stängning 117,36
Brentolja, front month 2010-12-31 Stängning 94,75
Brentolja, front month 2010-09-30 Stängning 82,31
Brentolja, front month 2010-06-30 Stängning 75,01
Brentolja, front month 2010-03-31 Stängning 82,70
Brentolja, front month 2009-12-31 Stängning 77,93
Brentolja, front month 2009-09-30 Stängning 69,07
Brentolja, front month 2009-06-30 Stängning 69,30

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC