Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Olja: Oljejättar investerar mer men hittar mindre olja

(SIX) Oljejättarna ser ut att vara fast i en nedåtgående
spiral att investera mer och mer för att hitta och producera
mindre och mindre olja. Allt fler investerare väljer bort dem
till förmån för mindre samt mer flexibla oljebolag och speciellt
bolag som är verksamma inom nordamerikansk olje- och
gasskifferutvinning. Det skriver Financial Times i en artikel på
söndagen.

Under det andra kvartalet redovisade Exxon, Chevron, Royal
Dutch Shell, BP och Total samtliga sjunkande vinster i årstakt
trots oljepriser på över 100 dollar per fat. Olje- och
gasproduktionen sjönk också (bortsett från Totals), trots stora
uppgångar i investeringarna.

Rapporterna visade ett stort gemensamt tema och det var att
investeringarna steg i hela sektorn. I vissa fall var
kassaflödet från den löpande verksamheten inte tillräckligt för
att täcka både investeringar och utdelningar. Som ett resultat
fick vissa bolag låna eller sälja tillgångar för att överbrygga
bristen på finansiering.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC