Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-12

Olja: Opec höjer efterfrågeprognoser något i månadsrapporten

(SIX) Oljekartellen Opec höjer prognoserna för efterfrågan på
olja något avseende 2012-2013 i den senaste månadsrapporten som
presenterades idag.

Bedömningen av efterfrågan under 2012 skruvas upp med 40.000
fat per dag till 88,84 miljoner fat per dag, vilket innebär en
ökning med 0,81 miljoner fat jämfört med 2011. För 2013 spår
Opec att efterfrågan uppgår till 89,68 miljoner fat per dag
jämfört med 89,55 miljoner fat per dag vid föregående
månadsrapport. Det motsvarar en ökningstakt på 0,84 miljoner fat
per dag jämfört med 2012.

Utbudsbedömningen för olja, exklusive Opec, lämnas oreviderad
vid 52,98 miljoner fat per dag för 2012. För 2013 är prognosen
också oförändrat ett utbud på 53,92 miljoner fat per dag,
motsvarande en uppgång på 0,94 miljoner fat per dag jämfört med
2012.

Efterfrågeprognosen för Opecs olja (Call on Opec) låg på 30,1
miljoner fat per dag för 2012, vilket är en upprepning. Under
2013 väntas en minskning till 29,8 miljoner fat per dag, vilket
innebär en höjning med 0,1 miljoner fat per dag jämfört med
föregående prognos.

I januari minskade Opec produktionen med 21.000 fat per dag
jämfört med månaden innan till 30,32 miljoner fat per dag.
Produktion steg i Angola, Iran, Irak samt Venezuela. Samtidigt
sjönk produktionen i Saudiarabien, Nigeria, Algeriet, Förenade
Arabemiraten och Libyen. Opecs råoljeproduktion, exklusive Irak,
uppgick till 27,29 miljoner fat per dag i januari, vilket var en
nedgång på 50.000 fat per dag från december.

Preliminär statistik för januari indikerar att det globala
oljeutbudet uppgick till 90,12 miljoner fat per dag, vilket var
en nedgång på 0,1 miljoner fat per dag från månaden innan.

Preliminär statistik visar att OECD:s totala oljelager sjönk
med 44,1 miljoner fat under december. Nivån uppges vara i linje
med det femåriga genomsnittet.

Opec upprepar prognosen för den globala BNP-tillväxten 2012
vid 3,0 procent och även prognosen för 2013 lämnas oförändrad
vid 3,2 procent.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.