Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Olja: OPEC justerar upp eftefrågeprognoser något för 2013-2014

(SIX) Oljekartellen Opec justerar upp prognoserna över den
globala efterfrågan något för 2013 och 2014. Samtidigt justeras
utbudsprognoserna upp marginellt.

Det framgår av den senaste månadsrapporten som presenterades
i dag.

För 2013 spår Opec att efterfrågan uppgår till 89,71 miljoner
fat per dag, vilket är höjning med 60.000 fat per dag jämfört
med prognosen i förra månadsrapporten. Det motsvarar en
ökningstakt på 0,79 miljoner fat per dag jämfört med 2012. För
2014 spås en efterfrågeökning på 1,04 miljoner fat per dag till
90,75 miljoner fat per dag (tidigare prognos 90,68), jämfört med
2013.

Utbudsbedömningen för olja, exklusive Opec, höjs marginellt
till 53,93 miljoner fat per dag (tidigare prognos 53,92),
motsvarande en uppgång på 1,01 miljoner fat per dag jämfört med
2012. För 2014 spås ett utbud på 55,08 miljoner fat per dag
(föregående prognos 55,06), vilket motsvarar en ökning med 1,15
miljoner fat per dag.

Efterfrågeprognosen för Opecs olja (Call on Opec) låg på
30,34 miljoner fat per dag för 2012. Under 2013 väntas en
minskning till 29,91 miljoner fat per dag (29,86 i föregående
prognos).

I juli minskade Opec produktionen med 100.000 fat per dag
jämfört med månaden innan till 30,31 miljoner fat per dag. Opecs
råoljeproduktion, exklusive Irak, uppgick till 27,34 miljoner
fat per dag i juli, vilket var en nedgång på 50.000 fat per dag
från månaden innan.

Preliminär statistik för juli indikerar att det globala
oljeutbudet ökade med 80.000 fat per dag mot månaden innan och
låg på 89,95 miljoner fat per dag.

Preliminär statistik visar att OECD:s totala oljelager sjönk
med 8,1 miljoner fat under juli från månaden innan.

Opec sänker prognosen för den globala BNP-tillväxten 2013
till 2,9 procent från tidigare 3,0 procent. Prognosen för 2014
är oförändrad vid 3,5 procent.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC