Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-12

Olja: Opec sänker efterfrågeprognoser något i månadsrapporten

(SIX) Oljekartellen Opec sänker prognoserna för efterfrågan
på olja något avseende 2012-2013 i den senaste månadsrapporten
som presenterades idag.

Bedömningen av efterfrågan under 2012 skruvas ned med 20.000
fat per dag till 88,83 miljoner fat per dag, vilket innebär en
ökning med 0,79 miljoner fat jämfört med 2011. För 2013 spår
Opec att efterfrågan uppgår till 89,67 miljoner fat per dag
jämfört med 89,68 miljoner fat per dag vid föregående
månadsrapport. Det motsvarar en ökningstakt på 0,84 miljoner fat
per dag jämfört med 2012.

Utbudsbedömningen för olja, exklusive Opec, höjs med 40.000
fat per dag till 53,02 miljoner fat per dag för 2012. För 2013
är prognosen ett utbud på 53,98 miljoner fat per dag (tidigare
prognos 53,92), motsvarande en uppgång på 0,96 miljoner fat per
dag jämfört med 2012.

Efterfrågeprognosen för Opecs olja (Call on Opec) låg på 30,1
miljoner fat per dag för 2012, vilket är en upprepning. Under
2013 väntas en minskning till 29,7 miljoner fat per dag, vilket
innebär en sänkning med 0,1 miljoner fat per dag jämfört med
föregående prognos.

I februari ökade Opec produktionen med 74.000 fat per dag
jämfört med månaden innan till 30,31 miljoner fat per dag.
Produktion steg i Saudiarabien och Irak. Samtidigt visade
Algeriet en nedgång. Opecs råoljeproduktion, exklusive Irak,
uppgick till 27,25 miljoner fat per dag i januari, vilket var en
uppgång på 16.000 fat per dag från december.

Preliminär statistik för februari indikerar att det globala
oljeutbudet uppgick till 90,44 miljoner fat per dag, vilket var
en uppgång på 0,28 miljoner fat per dag från månaden innan.

Preliminär statistik visar att OECD:s totala oljelager steg
med 3,1 miljoner fat under januari. Nivån uppges vara något
under det femåriga genomsnittet.

Opec upprepar prognosen för den globala BNP-tillväxten 2012
vid 3,0 procent och även prognosen för 2013 lämnas oförändrad
vid 3,2 procent.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.