Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Olja: Starkare dollar pressar ned priserna inför USA-statistik

(SIX) Råoljepriserna har tappat under fredagens handel, efter
att dollarn har fortsatt att stärkas gentemot euron.

"Råoljepriserna fortsätter att ha trenden nedåt, då den
starkare dollarn för närvarande dominerar marknaden och tynger
oljepriserna", skriver Sucden i en kommentar.

Euroförsvagningen i dag är en fortsatt rörelse från gårdagen,
då den europeiska valutan tappade ordentligt i spåren av svag
tillväxtstatistik från EMU-området.

I övrigt blickar marknaden mot USA-statistiken senare i
eftermiddag där vi bjuds på Empire State tillverkningsindex,
kapitalflöden, industriproduktion och kapacitetsutnyttjande samt
Michigan konsumentförtroendeindex. Dessutom inleder
finansministrarna och centralbankscheferna G20-mötet i Moskva i
dag.

"Under tiden förväntar vi att den senaste nedsidestrenden i
oljepriserna håller i sig, då oljepriserna vänt från de senaste
höga nivåerna då vinsthemtagningarna satte in", skriver Sucden
Financial.

DNB Bank ser negativt på oljepriserna på kort sikt trots
förhöjda geopolitiska risker. Huvudfaktorn som talar för lägre
priser är rekordhöga spekulativa positioner i råoljekontrakt
samtidigt som den fysiska marknaden för råolja i Asien visar
svaghet.

Torbjørn Kjus, analytiker på DNB Bank, uppger även att den
bedömda efterfrågan på OPEC:s olja uppgår till 29,4 miljoner fat
per dag under det första halvåret 2013. Det kan jämföras med den
nuvarande produktionen som uppgår till 30,3 miljoner fat per
dag, enligt IEA:s statistik.

Enligt konsultfirman Oil Movements sänktes dock oljeutbudet
från Opec under fyraveckorsperioden fram till den 2 mars.
Utbudet, borträknat Angola och Ecuador, uppges ha sjunkit till
23,5 miljoner fat per dag, vilket är den lägsta nivån sedan mars
2012 enligt Commerzbank. Banken tror att sjunkande utbud från
OPEC tillsammans med en ljusare bild för världsekonomin
sannolikt kommer att leda till ytterligare prisuppgångar för
oljan.

Datum Klockslag Dollar/fat
Brentolja, front month 15-feb 13:25 117,62
Brentolja, front month 14-feb Stängning 118,00
Brentolja, front month 14-feb 17:30 117,91
Brentolja, front month 13-feb 17:30 117,77
Brentolja, front month 12-feb 17:30 117,20
Brentolja, front month 11-feb 17:30 117,30
Brentolja, front month 2013-01-31 Stängning 115,55
Brentolja, front month 2012-12-31 Stängning 111,27
Brentolja, front month 2012-11-30 Stängning 111,23
Brentolja, front month 2012-10-31 Stängning 108,70
Brentolja, front month 2012-09-28 Stängning 112,39
Brentolja, front month 2012-06-29 Stängning 97,80
Brentolja, front month 2012-03-30 Stängning 122,88
Brentolja, front month 2011-12-30 Stängning 107,38
Brentolja, front month 2011-09-30 Stängning 102,76
Brentolja, front month 2011-06-30 Stängning 112,48
Brentolja, front month 2011-03-31 Stängning 117,36
Brentolja, front month 2010-12-31 Stängning 94,75
Brentolja, front month 2010-09-30 Stängning 82,31
Brentolja, front month 2010-06-30 Stängning 75,01
Brentolja, front month 2010-03-31 Stängning 82,70
Brentolja, front month 2009-12-31 Stängning 77,93
Brentolja, front month 2009-09-30 Stängning 69,07
Brentolja, front month 2009-06-30 Stängning 69,30

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.