Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-03

Olja: USA:s råoljelager -0,5 miljoner fat förra veckan

(SIX) USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager,
sjönk med 0,5 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan
innan, enligt officiell statistik. Analytiker hade väntat sig en
lagerökning om 1,5 miljoner fat.

Bensinlagren steg med 0,5 miljoner fat, vilket kan
jämföras med en förväntad nedgång om 0,7 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja sjönk med 3,7 miljoner fat,
vilket kan jämföras med en förväntad nedgång om 0,3 miljoner
fat.

Raffinaderierna gick på 88,2 procent av den totala
kapaciteten. Här var förväntningarna 87,1 procent. Förra veckan
var nivån 87,4 procent.

Importen av råolja uppgick till 7,6 miljoner fat om dagen,
vilket motsvarar en uppgång med , miljoner fat per dag från
föregående vecka.

Statistiken presenteras av US Department of Energy (DOE).

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.