Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-13

Olja: USA:s råoljelager +2,6 miljoner fat förra veckan (Forts)

(Kompletterad med ytterligare detaljer)

(SIX) USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager,
ökade med 2,6 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan
innan, enligt officiell statistik. Analytiker hade väntat sig en
ökning på 2,4 miljoner fat.

Bensinlagren sjönk med 3,6 miljoner fat, vilket kan jämföras
med en förväntad minskning på 1,2 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja steg med 0,1 miljoner fat, vilket
kan jämföras med en förväntad nedgång med 1,9 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande var 81,0 procent.
Förväntningarna låg vid 82,4 procent. Förra veckan var nivån
82,2 procent.

Importen av råolja uppgick till 7,5 miljoner fat om dagen,
vilket innebar en uppgång med 227.000 fat per dag från
föregående vecka.

Fyraveckorssnittet på bensinefterfrågan låg på 8,5 miljoner
fat om dagen, vilket var en uppgång med 1,1 procent jämfört med
motsvarande period ifjol (föregående vecka +1,1 procent).

Efterfrågan på destillerad olja låg samtidigt på 3,6 miljoner
fat om dagen i genomsnitt, vilket var en uppgång med 1,0 procent
jämfört med samma period i fjol (föregående vecka
+5,3 procent).

Den totala produktefterfrågan under den senaste
fyraveckorsperioden låg på 18,5 miljoner fat om dagen. Det är
1,0 procent högre än motsvarande period året innan (föregående
vecka +1,5 procent).

Statistiken presenteras av US Department of Energy (DOE).

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.