Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-06

Olja: USA:s råoljelager +3,8 miljoner fat förra veckan

(SIX) USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager,
ökade med 3,8 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan
innan, enligt officiell statistik. Analytiker hade väntat sig en
ökning på 0,5 miljoner fat.

Bensinlagren sjönk med 0,6 miljoner fat, vilket kan jämföras
med en förväntad minskning på 0,7 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja sjönk med 3,8 miljoner fat, vilket
kan jämföras med en förväntad nedgång med 0,7 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande var 82,2 procent.
Förväntningarna låg vid 85,2 procent. Förra veckan var nivån
85,1 procent.

Statistiken presenteras av US Department of Energy (DOE).

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.