Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Olja: Världen kommer att bli allt mer beroende av OPEC - BoA-ML

(SIX) Den globala råoljeproduktionen som krävs för att hålla
oljepriserna stabila samtidigt som man absorberar en växande
arbetskraftsstyrka behöver öka med 1,5 procent eller 1,4
miljoner fat per år. Med anledning av att oljeutbudet utanför
oljekartellen OPEC har ökat med ett genomsnitt på endast 480.000
fat per dag under det senaste årtiondet ökar världens beroende
av OPEC.

Det skriver Bank of America Merrill Lynch i en analys daterad
15 februari.

Den största lediga kapaciteten inom oljekartellen OPEC finns
i Saudiarabien samtidigt som många andra stora oljereservländer
inom OPEC har problem. Förutom Nigeria, Iran och Libyen är
OPEC:s lediga kapacitet utanför Saudiarabien endast 0,7 miljoner
fat per dag, enligt banken.

"Enligt våra estimat kommer den lediga kapaciteten för
OPEC-11 sannolikt vara fortsatt minimal givet bristen på nya
projekt under de kommande fem åren. Kuwait, Qatar och Ecuador
har inga projekt planerade alls och vi ser begränsad tillväxt
från Algeriet. Nya projekt i Angola, Nigeria och Venezuela kan
lida av kroniska förseningar, problem att nå förväntningarna och
kan lida av dåligt säkerhetsklimat. Tillväxten i Förenade
Arabemiraten kommer sannolikt bli marginell. Viktigare är att de
kapacitetsökningar vi förväntar i Saudiarabien sannolikt endast
kommer att mildra nedgången i existerande fält", skriver banken.

Givet de osäkra utsikterna för kapacitetstillväxten för
OPEC-11 blir Iraks produktion allt viktigare för den globala
oljeproduktionen.

Nivån på oljeproduktionen i Irak har ökat i en fenomenal takt
till en toppnivå på 3,2 miljoner fat, per dag, jämfört med ett
snitt på 2,4 miljoner fat per dag 2010.

Potentialen är enorm men Bank of America Merrill Lynch är
dock försiktiga då politik, säkerhet och den nuvarande
infrastrukturen innebär stora utmaningar för oljeutvecklingen.
Iraks oljeproduktion förväntas stiga till 4,9 miljoner fat om
dagen år 2017, vilket kan jämföras med regeringens mål på 9-10
miljoner fat om dagen.

Banken räknar med ett WTI-oljepris på 90 dollar per fat i
genomsnitt 2013 och en nivå på 92 dollar per fat 2014.
Motsvarande nivåer för Brentoljan uppgår till 110 respektive 112
dollar per fat.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.