Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Olvi Oyj: Olvi-konsernin osavuosikatsaus 1.1.2021 - 30.9.2021 (9 kk)

OLVI OYJ               Osavuosikatsaus 2.11.2021 klo 9.00

Olvi-konsernin osavuosikatsaus 1.1.2021 - 30.9.2021 (9 kk)

Osavuosikatsauksen pääkohdat

Olvi-konsernin liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana kolmannella kvartaalilla. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto sekä nettotulos kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin vakavaraisuus on hyvä.

Lähiajan näkymät

Olvin tilikauden 2021 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman. Liiketoiminnan hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan, mutta loppuvuoteen sisältyy epävarmuuksia liittyen koronapandemian jatkumiseen, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuuteen sekä kustannusten kasvuun.

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut

7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos % / 1-12/ 2020
2021 % / 2021 2020
2020 %-yks.
%-yks.
Myyntivolyymi, 247,3 212,6 16,3 661,0 595,5 11,0 765,9
Mltr
Liikevaihto, MEUR 134,3 116,3 15,5 351,6 321,9 9,2 414,9
Bruttokate*, MEUR 58,2 52,0 11,9 150,2 139,4 7,8 178,0
% liikevaihdosta 43,3 44,7 42,7 43,3 42,9
Liikevoitto, MEUR 23,6 21,5 9,7 52,3 49,5 5,5 56,4
% liikevaihdosta 17,6 18,5 14,9 15,4 13,6
Tilikauden tulos, 20,8 18,1 15,3 42,7 38,0 12,3 40,9
MEUR
% liikevaihdosta 15,5 15,5 12,1 11,8 9,9
Tulos/osake, EUR 0,99 0,87 13,8 2,04 1,82 12,1 1,96
Investoinnit, 6,2 6,2 -0,5 23,4 25,2 -7,3 32,0
MEUR
Oma pääoma/osake, 13,94 12,76 9,2 12,81
EUR
Omavaraisuusaste, 59,5 65,1 -5,6 63,8
%
Velkaantumisaste, -19,6 -11,3 8,3 -15,5
%

* Tuloslaskelman esittämistavan muutoksen vuoksi käyttökate on korvattu bruttokate-tunnusluvulla.

Liiketoiminnan kehitys

Toimitusjohtaja Lasse Aho:

Olvi-konsernin kolmannen kvartaalin liiketoiminta kehittyi hyvin. Myyntivolyymi kasvoi 16,3, liikevaihto 15,5 ja liikevoitto 9,7 prosenttia. Heinäkuun helteinen sää toi merkittävän myyntivolyymin kasvun, mutta myös alkusyksyn myynnit kehittyivät hyvin. Vähittäiskauppakysyntä jatkui vahvana. Kasvua oli tasaisesti kaikissa tuoteryhmissä. Tuoteryhmistä parhaiten myynti kehittyi alkoholittomissa tuotteissa, erityisesti vesissä. Vienti kehittyi edelleen hyvin, kasvu oli yli 40 prosenttia kolmannella kvartaalilla.

Koronapandemia on vaikuttanut liiketoimintaan edelleen kolmannella kvartaalilla. Myyntikanavista HoReCa-myynti piristyi alkuvuoteen nähden, mutta myynti on edelleen pandemiaa edeltävää aikaa alhaisemmalla tasolla. Myyntirajoituksia oli voimassa lähes kaikilla markkinoilla. Lisäksi raja- ja satamakauppa on edelleen pysynyt alhaisella tasolla. Olvin tuotanto on toiminut lähes normaalisti eikä laajamittaisia altistumisia henkilökunnan osalta ole ollut. Lisäksi raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden saatavuudessa on ollut ajoittain vaikeuksia sekä tuotantokustannuksiin kohdistuu merkittäviä hinnankorotuspaineita. Nämä voivat rajoittaa tuotantomääriä ja aiheuttaa toimitusvaikeuksia sekä vaikuttaa kannattavuuteen heikentävästi loppuvuoden aikana. Näkymä tällä hetkellä kuitenkin on, että vaikutukset olisivat rajallisia ja hallittavissa.

Suomessa liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana. Kolmannella kvartaalilla myyntivolyymi kasvoi 8,5, liikevaihto 8,6 ja liikevoitto 18,2 prosenttia. Helteinen kesä kasvatti kokonaiskysyntää voimakkaasti, johon vastaaminen oli haasteellista ja aiheutti jonkin verran toimitusvaikeuksia esimerkiksi vesissä. Kysyntää vahvistaa myös Olvin

parantunut markkina-asema useissa tuoteryhmissä vahvojen brändien ja monipuolisen pakkausvalikoiman ansiosta. Markkinaosuudet ovat parantuneet erityisesti oluissa ja kivennäisvesissä. Kannattavuuteen vaikutti tuotannon tehokkuuden lisääntyminen myyntivolyymien ollessa korkealla.

Virossa myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat kolmannella kvartaalilla helteisen sään siivittämänä ja sesonkiin valmistautuminen onnistui hyvin. Markkina-asema pysyi vahvana. Myyntikanavista vähittäiskauppa- ja vientimyynti kasvoivat. HoReCa:n osalta kasvu oli maltillista edelliseen vuoteen nähden. Raja- ja satamakauppaan vaikuttivat edelleen matkustusrajoitukset. Liikevoitto parani 6,8 prosenttia kolmannella kvartaalilla ja kumulatiivinen tulos oli lähes edellisvuoden tasolla.

Latviassa myyntivolyymi kasvoi kolmannella kvartaalilla 10,1 ja liikevaihto 6,5 prosenttia. Kysyntätilanne kotimarkkinoilla parani. Hintakilpailutilanne on pysynyt vähittäiskaupassa kireänä ja lainsäädännölliset muutokset erityisesti juomasekoitusten osalta ovat laskeneet kannattavuutta. Tämä on vaikuttanut yhtiön liikevoittoon heikentävästi. Liikevoitto laski 13,6 prosenttia. Piebalgas-tuotteiden myynti on alkanut vahvasti ja yhtiön integraatio Latvian toimintoihin on edennyt suunnitellusti. Yhtiö on ostanut Everest-vesibrändin lokakuun alussa vahvistaakseen alkoholittomien tuotteiden tarjontaa ja myyntiä Latviassa.   

Liettuan liiketoiminta kehittyi hyvin. Myyntivolyymi kasvoi kolmannella kvartaalilla 12,0 ja liikevaihto 11,6 prosenttia. Liikevaihdon hyvää kehitystä tuki vahva kesäsesonki, tuoteportfolion monipuolistaminen ja markkinaosuuksien kasvaminen. Kotimaan vähittäiskaupan kysyntä toimi kasvun ajurina. Liikevoitto kasvoi 13,3 prosenttia nostaen koko vuoden kehityksen 22,0 prosenttiin.   

Valko-Venäjällä myyntivolyymi kasvoi kolmannella kvartaalilla 23,0 ja liikevaihto 30,2 prosenttia. Myynti on kasvanut erityisen hyvin alkoholittomissa tuoteryhmissä, mutta läpi tuoteryhmien kasvu on ollut kaksinumeroista. Myyntikanavista vienti kasvoi erinomaisesti, mutta myös kotimaan vähittäiskaupan kehitys oli hyvä. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti osaltaan elokuusta alkaen vahvistunut valuuttakurssi. Tämä tasoittaa alkuvuoden heikkoa kurssikehitystä, joka kuitenkin heikentää kumulatiivisia lukuja. Paikallisvaluutassa liikevaihto on kasvanut 29,0 ja liikevoitto 9,3 prosenttia vuoden alusta. Liikevoitto euroissa kasvoi kolmannella kvartaalilla 5,5 prosenttia ja kumulatiivisesti   -1,2 prosenttia. Liikevoittoon vaikuttivat myyntivolyymin myötä kasvaneet logistiikkakustannukset sekä monituotestrategiaa tukevat markkinointipanostukset. Yhtiö on pystynyt kehittämään liiketoimintaa huolimatta maan tilanteesta.

Strateginen laajentuminen on edennyt suunnitellusti, kun tanskalaisen Vestfyen-panimon kauppa toteutui 1.9. Vestfyen on syyskuusta lähtien konsolidoitu osaksi konsernia, joten yhtiöllä ei ole vielä suurta vaikutusta raportointikauden lukuihin. Integraatio on lähtenyt liikkeelle suunnitellun mukaisesti. Tavoitteena on asteittain vahvistaa ja kasvattaa yhtiötä Olvin strategian painopisteiden mukaisesti.

Strategisesti tärkeitä konsernin kehittämisprojekteja, kuten digitalisaatiohankkeita ja vastuullisen johtamisen toimintamallia, on edistetty voimakkaasti vuoden aikana tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti ja tukevat tulevaisuuden myynnin kasvua, lisäävät tuotannollista tehokkuutta sekä edistävät vastuullisuustavoitteiden saavuttamista esimerkiksi hiilineutraalisuuden osalta. Investoinnit ovat vuoden alusta 23,4 miljoonaa euroa.

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.
Myynnin kehitys
Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa 11,0 prosenttia ja oli 661,0 (595,5) miljoonaa litraa. Heinä-syyskuussa myyntivolyymi kasvoi 16,3 prosenttia ja oli 247,3 (212,6) miljoonaa litraa. Kasvua kertyi kaikista toimintamaista.

Myyntivolyymi, 7-9/ 2021 7-9/ 2020 Muutos % 1-9/ 2021 1-9/ Muutos
miljoonaa 2020 %
litraa
Suomi 69,1 63,7 8,5 197,0 182,2 8,1
Viro 34,6 30,8 12,3 92,2 85,8 7,4
Latvia 23,1 21,0 10,1 59,8 57,0 5,0
Liettua 39,3 35,1 12,0 101,4 95,4 6,2
Valko-Venäjä 86,7 70,5 23,0 232,2 197,6 17,5
Eliminoinnit ja -5,5 -8,5 -21,7 -22,5
muut segmentit
Yhteensä 247,3 212,6 16,3 661,0 595,5 11,0

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 9,2 prosenttia ja oli 351,6 (321,9) miljoonaa euroa. Kolmannella kvartaalilla kasvu oli 15,5 prosenttia.

Liikevaihto, 7-9/ 2021 7-9/ 2020 Muutos % 1-9/ 2021 1-9/ Muutos
miljoonaa euroa 2020 %
Suomi 52,9 48,7 8,6 145,4 135,4 7,4
Viro 22,9 20,4 12,2 59,8 55,8 7,2
Latvia 12,0 11,3 6,5 31,0 30,2 2,6
Liettua 17,9 16,1 11,6 46,5 43,1 7,8
Valko-Venäjä 30,9 23,7 30,2 77,4 67,5 14,6
Eliminoinnit ja -2,3 -3,9 -8,6 -10,2
muut segmentit
Yhteensä 134,3 116,3 15,5 351,6 321,9 9,2

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 52,3 (49,5) miljoonaa euroa, mikä on 14,9 (15,4) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 23,6 (21,5) miljoonaa euroa ja 17,6 (18,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto on kasvanut vuoden alusta 5,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja parani kolmannella kvartaalilla 9,7 prosenttia. Liikevoittoa parantaa bruttokatteen kasvu, mutta toisaalta heikentää logistiikan, myynnin ja markkinoinnin kulujen nousu edellisestä vuodesta.

Liikevoitto, 7-9/ 2021 7-9/ 2020 Muutos % 1-9/ 2021 1-9/ Muutos
miljoonaa euroa 2020 %
Suomi 9,8 8,3 18,2 21,5 18,9 14,0
Viro 5,0 4,7 6,8 11,3 11,5 -1,8
Latvia 1,3 1,5 -13,6 2,8 3,4 -15,7
Liettua 2,2 1,9 13,3 4,7 3,9 22,0
Valko-Venäjä 5,7 5,4 5,5 12,6 12,7 -1,2
Eliminoinnit ja -0,3 -0,3 -0,8 -0,9
muut segmentit
Yhteensä 23,6 21,5 9,7 52,3 49,5 5,5

Konsernin tammi-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 42,7 (38,0) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa tulos oli
20,8 (18,1) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen vaikuttaa pienentyneet rahoituskustannukset valuuttakurssien muuntoeroihin liittyen.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-syyskuussa 2,04 (1,82) euroa ja heinä-syyskuussa 0,99 (0,87) euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Olvi-konsernin taseen loppusumma syyskuun 2021 lopussa oli 491,4 (410,7) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli syyskuun 2021 lopussa 13,94 (12,76) euroa. Omavaraisuusaste oli 59,5 (65,1) prosenttia ja velkaantumisaste -19,6 (-11,3) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, pysyi samalla tasolla kuin aiemmin ollen 1,3 (1,3).

Korollisten velkojen määrä oli syyskuun lopussa 12,9 (3,5) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu Tanskan yhdistämisestä konsernin lukuihin. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 5,2 (0,7) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 23,4 (25,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 9,1 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 10...

Författare Cision