Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-10

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Liiketoiminnan vahva kehitys jatkui vaativassa toimintaympäristössä

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.8.2020 KLO 8.55, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

 

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Liiketoiminnan vahva kehitys jatkui vaativassa toimintaympäristössä

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. Lisäksi yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen yhteydessä Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta erillisenä raporttina, joka on saatavilla tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Molemmat raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi.

 

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:
”Voimme olla tyytyväisiä liiketoiminnan kehitykseen alkuvuoden aikana. Korkokatteemme kasvoi lähes 14 % ja liiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä lähes 11 %. Päätulonlähteidemme eli korkokatteen ja palkkiotuottojen positiivinen kehitys on jatkunut odotetulla tasolla vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Koronapandemialla ja sen aiheuttamilla sulkutoimilla on ollut laaja vaikutus ihmisten ja yritysten arkeen vuoden toisella neljänneksellä. Olemme panostaneet turvallisen pankkiasioinnin takaamiseen ja kannustaneet asiakkaitamme digitaalisten palvelukanavien hyödyn­tämiseen. Henkilöstömme on sopeutunut muuttuviin tilanteisiin erinomaisesti ja osoittanut esimerkillistä toimintaa koko alkuvuoden ajan.

Huhti-kesäkuun tuloksemme ennen veroja oli 6,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tuloksemme ennen veroja kehittyi hyvin päätyen 7,3 miljoonaan euroon, kasvua 2 %.

Toisen vuosineljänneksen aikana myimme suuren osan kiinteistöomistuksistamme minimoidaksemme ylläpitokustannukset ja hallinnollisen työn määrän. Kaupan seurauksena kirjasimme 2,3 miljoonaa euroa myyntitappiota. Samassa yhteydessä solmimme pitkäaikaiset vuokrasopimukset omaan käyttöömme jäävistä liiketiloista.

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta luottokannan laatu on pysynyt vahvana. Odotettavissa olevia luottotappioita kirjasimme toisen vuosineljänneksen aikana 6,6 miljoonaa euroa. Varauduimme koronapandemian vaikutuksiin jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä johdon harkintaan perustuvalla varauksella. Varaus on edelleen täysimääräisesti käytettävissä.

Tammi-kesäkuun tuloksemme ennen veroja oli 13,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen tuloksemme 9,0 miljoonaa euroa. Taseemme kasvoi alkuvuoden aikana yli 12 % päätyen ennätykselliseen tasoon, noin 3,8 miljardiin euroon.

Vauhditamme Suomen talouskasvua pk-yritysten rahoituksella
Allekirjoitimme uuden 75 miljoonan euron jatkokiintiön takaussopimuksesta Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa. Yhteistyöohjelma helpottaa suomalaisten pk-yri­tysten luoton saantia ja kannustaa investointeihin. Uutta rahoitusta voidaan tarjota sekä pk-yrityksen perustamisen alkuvaiheen investointeihin että nykyisten toimintojen tehostamiseen ja uusien hankkeiden toteuttamiseen.

Lisäksi käynnistimme valtakunnallisen yhteistyön Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa. Yhteistyöllä haluamme antaa tukemme suomalaisille yrittäjille.

Asiakkaiden toiveisiin vastataan uusilla lanseerauksilla
Digitaalisten palveluidemme kehittäminen on jatkuvaa. Tuomme syksyn aikana asiakkaidemme käyttöön uusia maksamisen palveluita. Muun muassa yrittäjien tarpeisiin vastataan lanseeraamalla monipuolinen yrityskortti, joka tukee osaltaan yritysasiakasliiketoiminnassa tapahtuvaa kasvua.

Kannattava kasvu etusijalla
Pankin hallitus päätti kesäkuun kokouksessaan päivittää 1.10.2020 alkaen pitkän aikavälin strategista CET1-vakavaraisuustavoitettamme 14 %:iin. Tarkistettu tavoitetaso tehostaa merkittävästi pääomien käyttöä keskipitkällä aikavälillä. Taloudellisista tavoitteistamme liiketoiminnan kokonaistuottojen vuotuinen kasvu, kannattavuus sekä oman pääoman tuottotavoite pysyvät ennallaan.

Vahva taloudellinen asemamme ja kykymme reagoida nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa mahdollistavat pankin kannattavan kasvun myös tulevaisuudessa, kaikissa suhdannetilanteissa. Odotamme ansainnan kasvavan tilikaudella 2020 molemmissa päätulonlähteissä, sekä korkokatteessa että palkkiotuotoissa. Samalla operatii­visten kustannusten arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla.

Odotamme yhtiön perusliiketoiminnan kannattavuuden paranevan edelleen tilikaudella 2020.”

 

Tammi – kesäkuu 2020
• Korkokate kasvoi huhti-kesäkuussa 10,0 % ja tammi-kesäkuussa 13,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
• Asuntoluottokanta on kasvanut toisen neljänneksen aikana yhteensä 3,5 %. Edellisen 12 kuukauden ajanjakson aikana asuntoluottokanta kasvoi 16,7 %. Yritysasiakkaiden lainakanta pysyi ennallaan toisen neljänneksen aikana, kun edellisten 12 kuukauden kasvu oli yhteensä 11,1 %.
• Talletuskanta kasvoi toisen neljänneksen aikana 6,5 %, ja edellisten 12 kuukauden kasvu oli 14,5 %.
• Palkkiotuottojen ja -kulujen netto -erä kasvoi huhti-kesäkuussa 14,7 % ja tammi-kesäkuussa 11,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
• Yhtiö myi strategiansa mukaisesti suurimman osan kiinteistösalkustaan kesäkuussa. Kaupan seurauksena kirjattiin myyntitappioita yhteensä 2,3 milj. euroa. Samassa yhteydessä yhtiö solmi pitkäaikaiset vuokrasopimukset myymiinsä omassa käytössä olleisiin liiketiloihin. Asiakaspalvelun laajuuteen kiinteistöjen myynneillä ei ole vaikutusta. 
• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 12,2 % toisella kvartaalilla ja olivat yhteensä 23,6 (21,1) milj. euroa. Koko alkuvuoden aikana liiketoiminnan tuotot kasvoivat 10,6 % ollen 53,6 (48,5) milj. euroa.
• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat huhti-kesäkuussa 3,9 (2,3) milj. euroa ja koko alkuvuoden osalta 12,5 (3,6) milj. euroa. Alkuvuoden 1,4 milj. euroa selittyy johdon harkintaan perustuvalla ryhmäkohtaisella lisävarauksella, jolla yhtiö ennakoivasti varautui koronapandemian seurauksiin.
• Toisen kvartaalin kulu-tuottosuhde oli 56,2 (56,5) % ja koko alkuvuoden kulu-tuottosuhde oli 51,3 (54,1) %. Koko alkuvuoden vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ollen 55,6 (62,2) %.
• Toisen kvartaalin tulos ennen veroja oli 6,5 (6,8) milj. euroa.  Vertailukelpoinen tulos ennen veroja huhti-kesäkuulta oli 7,3 (7,2) milj. euroa. 

 

Konsernin tunnusluvut
(1 000 euroa)
1-6/20201-6/2019Δ %2020 Q2 2019 Q2Δ %
Korkokate31 39127 63514 %15 88614 44010 %
Palkkiotuotot ja -kulut, netto14 04212 59212 %7 3286 38715 %
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto-12 453-3 552251 %-3 922-2 34867 %
Tulos ennen veroja13 67818 696-27 %6 4576 804-5 %

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.