Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-04

Omnicar: Kommuniké från extra bolagsstämma i OmniCar Holding AB den 3 januari 2019

OmniCar Holding AB höll under torsdagen den 3 januari 2019 extra
bolagsstämma, varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det
följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten
hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman
och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets
hemsida, www.omnicar.com.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt
följande. Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om
emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller
betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som
avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att styrelsen intill slutet av årsstämman 2019 ska
bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Stämman
beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöter, dvs. Jesper
Aagard, Jens Aaløse och Andreas Klainguti, och om nyval av Jens
Sørensen. Jens Aaløse omvaldes som ordförande för styrelsen.

För frågor vänligen kontakta:

Claus T. Hansen, CEO Omnicar Holding
E-mail: cth@omnicar.dk
Telephone: + 41 79 854 47 69

ABOUT OMNICAR

The IT company OmniCar has developed a unique software solution called
SAM (Service Agreement Management) for vehicle repair shops and car
dealers. SAM is a digital tool that is designed to automatically
manage future sales and service agreements. SAM helps vehicle repair
shops and car dealers to manage and sell far more service contracts
than before using customized additional services and
subscription-based services that follow each car throughout its
lifecycle.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/omnicar/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/15800/2711250/971633.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.