Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Omnicar: OmniCar ser en stor tillväxt under 2022 - Bolaget siktar på en omsättning om cirka 135 miljoner SEK i slutet av 2022 på rullande årsbasis. En ökning med 440% på årsbasis.

BAKGRUND: Sedan lanseringen av OmniCarService (OCS) under oktober 2020 har företaget erhållit höga omdömen från kunder och sett en kontinuerlig tillväxt på månadsbasis. Efter 12 månaders drift är OCS den högst kundrankade verkstaden i Danmark.

MÅL FÖR OCS UNDER 2022:
Roadmap för OCS under 2022 och framöver ser ut som följande:

  • Aktiv närvaro i samtliga större danska städer under 2022.
  • Inneha totalt 20 servicebilar i Danmark under slutet av 2022.
  • En internationell expansion som beslutas om under 2022.
  • Långsiktigt mål att under 2024 inneha 75 servicebilar i minst tre länder.
  • Uppskattning om att en servicebil skall inbringa 240.000 SEK i månatliga intäkter.

OCS riktar sig till privat- och företagsmarknaden med kunder som BNP Paribas/Arval med en portfölj på fler än 3 miljoner bilar, FDM som är Danmarks största organisationsgrupp för bilägare med fler än 260.000 medlemmar

NYTT AFFÄRSSEGMENT - Online marknadsplats för bilar:

OmniCar kommer under det första kvartalet av 2022 att ge sig in på bilförsäljningsområdet - uteslutande genom att använda en online marknadsnärvaro.

Globalt har det digitala servicesegmentet för att köpa och sälja begagnade bilar anskaffat kapital om ungefär 6 miljarder USD under det första halvåret av 2021. Företag som Cazoo, Carvana, Auto1 och Carro har alla upplevt exceptionell tillväxt sedan starten.

Genom att dra nytta av den befintliga serviceinfrastrukturen (via OCS) tror företaget att detta har en betydande konkurrensfördel när det gäller att komma in på denna marknad. Genom att introducera vår försäljningsplattform kan företaget tillgodose kundernas behov under hela livscykeln av att äga en bil.

Företaget kommer att fokusera på el- och hybridbilar och vill ha ett grönt och miljömässigt förhållningssätt gentemot marknaden, 50% av alla bilägare överväger denna typ av bil framför bensin/dieselbilar vid nästa köp.

Lanseringen av den nya försäljningsplattformen kommer att ske under första kvartalet av 2022 och företaget beräknar under det första verksamhetsåret kunna sälja 500 bilar med ett genomsnittspris om 150.000 SEK per såld bil. I slutet av 2024 beräknar bolaget att 10.000 bilar kommer att säljas genom plattformen på rullande årsbasis.

OMNICAR'S EKOSYSTEM

Utöver själva bilförsäljningen siktar OmniCar på att skapa ett ekosystem genom att erbjuda och kombinera bilförsäljningen med relevanta produkter och tjänster som exempelvis bilförsäkringar, finansiering, batteripaket, vägassistans och servicerelaterade funktioner genom vår befintliga struktur inom OCS.

WEBCAST

Företaget håller idag klockan 11:00 CET en webcast där mer detaljer kommer att ges om resan framåt. Gå med genom att besöka denna länk:

https://hcandersencapital643.clickmeeting.com/

Denna information är sådan som OmniCar Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2021.

Författare Cision