Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-22

OMX AB: NASDAQ STOCKHOLM MEDDELAR BE GROUP VITE MOTSVARANDE TVÅ ÅRSAVGIFTER

Nasdaq Nordic

NASDAQ STOCKHOLM MEDDELAR BE GROUP VITE MOTSVARANDE TVÅ ÅRSAVGIFTER

Stockholm, 22 januari 2016 — Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit
att BE Group AB (”BE Group”) överträtt Nasdaq Stockholms regelverk
(”Regelverket”) avseende god sed på aktiemarknaden och har därmed meddelat BE
Group ett vite uppgående till ett belopp om SEK 410 000, motsvarande två
årsavgifter.

I maj 2015 offentliggjorde BE Group ett prospekt avseende en företrädesemission
i bolaget, där det framgick att AB Traction (”Traction”), BE Groups huvudägare,
hade åtagit sig att teckna aktier i emissionen motsvarande Tractions ägarandel,
samt via ett dotterbolag även delta som garant för emissionen. I gengäld för
såväl teckningsåtagandet som garantin skulle Traction få en ersättning.

Bolag listade vid Nasdaq Stockholm ska följa allmänt accepterad god sed på den
svenska aktiemarknaden, och sådan praxis kan komma till uttryck genom
Aktiemarknadsnämndens uttalanden.

Under våren 2015 har BE Group, via Aktiemarknadsnämndens uttalanden,
uppmärksammats på att det endast under helt exceptionella omständigheter är
förenligt med god sed på aktiemarknaden att utge ersättning för en aktieägares
teckningsåtagande. BE Group har anfört att emissionen inte skulle kunna
genomföras på det sätt och inom de tidsramar som bolaget hade behov av om
Traction inte åtog sig att teckna i emissionen samt att Traction krävt
ersättning för ett sådant åtagande. Aktiemarknadsnämnden har, genom sitt
uttalande 2015:17, klargjort att BE Group genom att utge ersättning för
Tractions teckningsåtagande har agerat i strid med god sed på aktiemarknaden.

Disciplinnämnden konstaterar att BE Group har gjort sig skyldigt till
åsidosättande av god sed på aktiemarknaden. Mot bakgrund av
Aktiemarknadsnämndens uttalanden borde bolaget ha iakttagit stor försiktighet
med att ingå ett avtal om ersättning för ett teckningsåtagande. Samtidigt har
Disciplinnämnden konstaterat att när det väl stod klart att förfarandet stred
mot god sed på aktiemarknaden, men Traction likväl vidhöll sitt krav på
ersättning, hade BE Group ett begränsat handlingsutrymme.

Disciplinnämnden konstaterar att det alltid är en allvarlig överträdelse av
regelverket när ett bolag agerar i strid mot god sed på aktiemarknaden och att
sådana ageranden kan ge skäl för kraftfulla sanktioner. Givet de särskilda
omständigheterna bedömer dock Disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid två
årsavgifter.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns
publicerat på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplin...
ttee/decisions/

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Marianne Lundius, direktören
Stefan Erneholm, direktören Anders Oscarsson, direktören Jack Junel och
advokaten Wilhelm Lüning.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om
börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller
vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid
med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver
ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella
sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller
avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen
kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden
dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar
med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice
ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst
två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne
Lundius (v ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Erik
Einerth, direktören Stefan Erneholm och direktören Anders Oscarsson.
Suppleanter: F.d. auktoriserade revisorn Bo Magnusson, advokaten Wilhelm
Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen
Carl Johan Högbom.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading provider of trading, exchange technology,
information and public company services across six continents. Through its
diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize and
execute their business vision with confidence, using proven technologies that
provide transparency and insight for navigating today’s global capital markets.
As the creator of the world’s first electronic stock market, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the world's
securities transactions. Nasdaq is home to more than 3,600 listed companies
with a market value of over 8.8 trillion and more than 10,000 corporate
clients. To learn more, visit http://business.nasdaq.com/.

Mediakontakt:
Christina Malmberg Hägerstrand
+46 8 405 65 83
christina.hagerstrand@nasdaq.com
--------------------------------

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made
under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about
Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not
guarantees of future performance. Actual results may differ materially from
those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond
Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors
detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed
with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to
release any revisions to any forward-looking statements.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker
Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq
Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS,
Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB
and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by
Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq
Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq
Vilnius.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.