Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

OMX AB: NASDAQ STOCKHOLM MEDDELAR CAPIO VITE MOTSVARANDE EN ÅRSAVGIFT

Nasdaq Nordic

NASDAQ STOCKHOLM MEDDELAR CAPIO VITE MOTSVARANDE EN ÅRSAVGIFT

Stockholm, 18 maj 2016 — Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm (”Börsen”) har
funnit att Capio AB (”Capio”) överträtt Nasdaq Stockholms regelverk för
emittenter (”Regelverket”) och har därmed meddelat Capio ett vite uppgående
till SEK 344 869, motsvarande en årsavgift.

I ärendet har Capios åsidosättande av Regelverkets punkter 2.4.3, 3.2.1 och
3.1.5 aktualiserats.

I ärendet är klarlagt att Capio kl. 13:30 den 12 februari 2016 offentliggjorde
sin bokslutskommuniké för 2015 genom ett pressmeddelande. På eftermiddagen
samma dag kontaktade bolaget Börsen och meddelade att en nyhetsbyrå lagt ut
information från bokslutskommunikén redan kl. 13:28.

Nyhetsbyrån hade redan vid den tidpunkten via en sökning kunnat komma åt
kommunikén genom att ändra filnamn. Capio har uppgivit att bolaget inte hade
varit medvetet om att det tekniska verktyget på bolagets hemsida medgav att
utomstående kunde komma åt icke-publicerat material. Capio har sedan dess
vidtagit åtgärder för att händelsen inte ska kunna upprepas.

Disciplinnämnden konstaterar att det är väl känt att det tillvägagångssätt som
användes för att komma åt bokslutskommunikén innan den offentliggjordes
tidigare har tillämpats i ett flertal fall beträffande olika bolag. Detta har
också i skilda sammanhang påpekats från Börsens sida. På grund av det anser
disciplinnämnden att det inträffade inte kan betraktas som en ringa eller
ursäktlig överträdelse. Capio åläggs därför disciplinpåföljd.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns
publicerat på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplin...
ttee/decisions/

I disciplinnämndens beslut har f. d. justitierådet Johan Munck, civilekonomen
Ragnar Boman, direktören Stefan Erneholm, advokaten Willhelm Lüning och f.d.
aukt. revisorn Bo Magnusson deltagit.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om
börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller
vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid
med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver
ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella
sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller
avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen
kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden
dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar
med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice
ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst
två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne
Lundius (v ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Erik
Einerth, direktören Stefan Erneholm och direktören Anders Oscarsson.
Suppleanter: F.d. auktoriserade revisorn Bo Magnusson, advokaten Wilhelm
Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen
Carl Johan Högbom.

About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchange
technology, listing, information and public company services across six
continents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables
customers to plan, optimize and execute their business vision with confidence,
using proven technologies that provide transparency and insight for navigating
today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic
stock market, its technology powers more than 70 marketplaces in 50 countries,
and 1 in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to 3,700
listed companies with a market value of $9.3 trillion and over 17,000 corporate
clients. To learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.

Mediakontakt:
Christina Malmberg Hägerstrand
+46 8 405 65 83
christina.hagerstrand @nasdaq.com
---------------------------------

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made
under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about
Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not
guarantees of future performance. Actual results may differ materially from
those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond
Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors
detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed
with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to
release any revisions to any forward-looking statements.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker
Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq
Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS,
Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB
and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by
Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq
Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq
Vilnius.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.