Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-23

OMX AB: Nasdaq Stockholm meddelar Hexagon AB vite motsvarande två årsavgifter

Nasdaq Stockholm meddelar Hexagon AB vite motsvarande två årsavgifter

Stockholm, den 23 mars 2017 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit
att Hexagon AB (”Hexagon”) har brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm
(”Regelverket”) och har därmed meddelat Hexagon ett vite uppgående till två
årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 6 210 000.

Disciplinnämnden bedömer att Hexagon i två avseenden brutit mot punkten 3.1 i
Regelverket. Åsidosättandena hänför sig till Hexagons informationsgivning i
samband med att bolagets verkställande direktör, i oktober 2016,
frihetsberövades misstänkt för insiderhandel genom att denne anhölls på
eftermiddagen den 26 oktober 2016 och häktades den 29 oktober 2016. Bolaget
offentliggjorde information om det inträffade på morgonen den 31 oktober 2016.

Disciplinnämnden konstaterar att informationen om att Hexagons verkställande
direktör frihetsberövats misstänkt för insiderhandel utgjorde
insiderinformation för bolaget. Reglerna, som i dessa delar hänvisar till EU:s
marknadsmissbruksförordning ”(MAR”)[1], anger som grundregel att
insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt. Som ett undantag
från nämnda huvudregel föreskrivs i MAR en möjlighet att skjuta upp
offentliggörandet av insiderinformation förutsatt att följande tre kriterier är
uppfyllda:

1. Ett omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för
emittenten.
2. Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder
allmänheten.
3. Emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Hexagon har, enligt vad utredningen visat, den 26 oktober 2016 fattat beslut om
att skjuta upp offentliggörande av gripandet och de misstankar som riktades mot
verkställande direktören med hänvisning till att information som då förelåg var
sparsam, motsägelsefull och föränderlig. Enligt disciplinnämnden var emellertid
den information som bolaget fick del av på morgonen den 27 oktober 2016, en
nordisk arresteringsorder avseende den verkställande direktören, tillräckligt
konkret för att Hexagons legitima intressen inte skulle skadats om bolaget hade
informerat om att bolagets verkställande direktör på grund av misstanke om
insiderbrottslighet hade gripits. Förutsättningar att skjuta upp
offentliggörande av insiderinformationen förelåg således inte vid denna
tidpunkt varför offentliggörande skulle ha skett så snart som möjligt.

Disciplinnämnden finner vidare att det pressmeddelande som Hexagon
offentliggjorde kl. 08:15 den 31 oktober 2016, med information om
häktningsbeslutet, saknade väsentlig information om hur bolaget avsåg att
hantera VD-frågan med anledning av häktningen samt hur den löpande
förvaltningen var tänkt att se ut i verkställande direktörens frånvaro.

Mot bakgrund av den överraskande och svåra situation som Hexagon blev försatt
i, och att i denna situation tillämpa det nya Regelverket som trädde i kraft
den 3 juli 2016, finner Disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid ett vite
om två årsavgifter.

En utförlig beskrivning av ärendet och Disciplinnämndens beslut finns
publicerat på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplin...
ttee/decisions/

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius,
justitierådet Anne-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören
Carl Johan Högbom och direktören Jack Junel.

About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchange
technology, listing, information and public company services across six
continents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables
customers to plan, optimize and execute their business vision with confidence,
using proven technologies that provide transparency and insight for navigating
today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic
stock market, its technology powers more than 70 marketplaces in 50 countries,
and 1 in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to more than
3,700 listed companies with a market value of $9.3 trillion and 18,000
corporate clients. To learn more, visit: nasdaq.com/ambition or
business.nasdaq.com

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker
Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq
Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS,
Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB
and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by
Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq
Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq
Vilnius.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made
under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about
Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not
guarantees of future performance. Actual results may differ materially from
those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond
Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors
detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed
with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to
release any revisions to any forward-looking statements.

Presskontakt:
David Augustsson
+46 8 405 61 35
david.augustsson@nasdaq.com
---------------------------

[1] Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 596/2014, artikel 17

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.