Du är här

2017-09-22

OMX AB: Nasdaq Stockholm meddelar The Marketing Group PLC vite motsvarande två årsavgifter

Nasdaq Stockholm meddelar The Marketing Group PLC vite motsvarande två
årsavgifter

Stockholm, 22 september, 2017 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har
funnit att The Marketing Group PLC (”The Marketing Group” eller ”Bolaget”) i
flera avseenden har brutit mot regelverket för Nasdaq First North
(”Regelverket”) och har därmed meddelat Bolaget ett vite uppgående till två
årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 595 546.

Disciplinnämnden konstaterar att The Marketing Group vid flera tillfällen under
2016 och 2017 har brutit mot Regelverket.

Under perioden mellan den 18-25 juli 2016 noterade Börsen en märkbar ökning av
Bolagets aktiekurs. Bolaget meddelade Börsen efter två kontakter med Bolaget,
senast den 25 juli 2016, att det inte fanns någon insiderinformation inom
Bolaget som kunde förklara kursförändringen. Den 25 juli kl. 18.08
offentliggjorde dock The Marketing Group ett pressmeddelande med information om
att man genomfört ett förvärv, vilket utgjorde en vattendelare för Bolaget
eftersom det därigenom etablerade sig på USA-marknaden. Pressmeddelandet hade
en positiv effekt på aktiekursen. Enligt Disciplinnämnden har Bolaget därigenom
inte fullgjort sin skyldighet att omedelbart informera Börsen och Certified
Adviser om omständigheter som skulle kunna nödvändiggöra ett handelsstopp och
därmed brutit mot punkt 4.7 (e) i Regelverket.

Arbetande styrelseordförande, tillika betydelsefull aktieägare, i Bolaget
gjorde under juli och augusti 2016 åtskilliga uttalanden via Twitter om Bolaget
och dess aktiekurs. Enligt disciplinnämnden är de uttalanden som gjorts av
styrelseordföranden mycket olämpliga och vilseledande för aktiemarknaden. De
uttalanden som gjordes den 25 augusti 2016 har också haft påverkan på Bolagets
aktiekurs. Att ett noterat bolags styrelseordförande inte hörsammar Börsens och
Bolagets Certfied Advisers uppmaning att sluta med dylika tweetar får anses
skada allmänhetens förtroende för Börsen, Nasdaq First North och värdepappers-
marknaden i allmänhet. Disciplinnämnden anser således att Bolaget har brutit
mot punkt 7.2.1 i Bilaga B till Regelverket.

På morgonen den 26 januari 2017 beslutade Bolaget att avbryta tre tidigare
offentliggjorda förvärv, vilket utgjorde insiderinformation och därför skulle
offentliggöras så snart som möjligt. Pressmeddelandet offentliggjordes kl.
07.00 den 27 januari, 22 timmar efter beslutet om återgång av förvärven. En
sådan tidsutdräkt kan inte anses inrymmas i begreppet ”så snart som möjligt”.
Disciplinnämnden finner således att Bolaget har brutit mot punkt 4.1 i
Regelverket.

Slutligen konstaterar Disciplinnämnden, mot bakgrund av ovanstående förseelser,
att organisationen och bemanningen vad avser informationsgivning har varit
bristfällig hos The Marketing Group och att Bolaget därmed inte har uppfyllt de
krav som följer av punkt 2.2.4 i Regelverket. Med beaktande av Bolagets
pågående förstärkning av Bolagets organisation låter Disciplinnämnden vitet
stanna vid motsvarande två årsavgifter.

En utförlig beskrivning av ärendet och Disciplinnämndens beslut finns
publicerat på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplin...
ttee/decisions/

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius,
justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Carl-Johan Högbom, direktören
Jack Junel och auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

Om Disciplinnämnden
Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om
börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller
vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid
med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver
ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella
sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller
avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen
kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden
dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar
med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice
ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst
två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet
Ann-Christine Lindeblad (v ordf), direktören Erik Einerth, direktören Stefan
Erneholm, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören
Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom,
advokaten Patrik Marcelius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och
auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading global provider of trading, clearing,
exchange technology, listing, information and public company services. Through
its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize
and execute their business vision with confidence, using proven technologies
that provide transparency and insight for navigating today's global capital
markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its
technology powers more than 90 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the
world's securities transactions. Nasdaq is home to approximately 3,900 total
listings with a market value of approximately $12 trillion.

To learn more, visit: http://business.nasdaq.com

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker
Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq
Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS,
Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB
and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by
Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq
Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq
Vilnius.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made
under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about
Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not
guarantees of future performance. Actual results may differ materially from
those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond
Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors
detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed
with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to
release any revisions to any forward-looking statements.

MEDIAKONTAKT:
David Augustsson
+46 8 405 61 35
david.augustsson@nasdaq.com
---------------------------

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.