Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

OMX AB: NASDAQ STOCKHOLM MEDDELAR MAVSHACK VITE MOTSVARANDE FYRA ÅRSAVGIFTER

Nasdaq Nordic

NASDAQ STOCKHOLM MEDDELAR MAVSHACK VITE MOTSVARANDE FYRA ÅRSAVGIFTER

Stockholm, 12 maj 2016 — Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm (”Börsen”) har
funnit att Mavshack AB (”Mavshack”) överträtt regelverket för Nasdaq First
North (”Regelverket”) och har därmed meddelat Mavshack ett vite uppgående till
SEK 293 304, motsvarande fyra årsavgifter.

I ärendet har Mavshacks åsidosättande av Regelverkets punkter 2.2.4, 4.1(a) ,
4.2 (a) samt 4.9(a, b) aktualiserats, samtliga punkter hänför sig till
informationsgivning.

I ärendet är klarlagt att Mavshack under våren 2015 hade en bekymmersam period
och att handeln i Bolagets aktier var stoppad mellan den 4 och 11 maj. I
samband med detta har Börsen närmare granskat Mavshacks information till
aktiemarknaden och funnit att bolaget vid åtskilliga tillfällen åsidosatt sin
informationsskyldighet.

Bristerna härrör sig till hur bolaget informerat om ett upphört avtal och
därmed kraftigt minskade intäkter, informationsgivning kring bolagets
intäktsredovisning, informationsgivning i samband med bolagsstämma med
anledning av Mavshacks förvärv av Ambient Media och den där tillhörande
företrädesemissionen samt informationsgivning avseende utfallet av nämnda
företrädesemission.

Mavshack har även i ett pressmeddelande den 10 juli lämnat ofullständig
information om ett finansieringsavtal som senare inte fullföljdes samt
offentliggjort dess kommuniké från årsstämman 2015 för sent.

Disciplinnämndens utredning visar att de överträdelser som Mavshack har gjort
sig skyldigt till får sammantagna anses allvarliga då de medfört påtagliga
svårigheter för aktiemarknaden att vid skilda tillfällen bedöma Mavshacks
finansiella ställning och framtidsutsikter. Överträdelserna visar enligt
Disciplinnämnden att Mavshack brustit i sin skyldighet att ha en väl fungerande
organisation och resurser för informationsgivning.

Trots att Mavshack nu bytt ut ledning och delar av styrelsen kan Mavshack inte
undgå disciplinpåföljd. Disciplinnämnden ålägger därför Mavshack vite
motsvarande fyra årsavgifter till Börsen.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns
publicerat på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplin...
ttee/decisions/

I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, justitierådet
Marianne Lundius, direktören Anders Oscarsson, direktören Jack Junel och
justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om
börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller
vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid
med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver
ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella
sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller
avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen
kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden
dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar
med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice
ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst
två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne
Lundius (v ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Erik
Einerth, direktören Stefan Erneholm och direktören Anders Oscarsson.
Suppleanter: F.d. auktoriserade revisorn Bo Magnusson, advokaten Wilhelm
Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen
Carl Johan Högbom.

About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchange
technology, listing, information and public company services across six
continents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables
customers to plan, optimize and execute their business vision with confidence,
using proven technologies that provide transparency and insight for navigating
today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic
stock market, its technology powers more than 70 marketplaces in 50 countries,
and 1 in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to 3,700
listed companies with a market value of $9.3 trillion and over 17,000 corporate
clients. To learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.

Mediakontakt:
Christina Malmberg Hägerstrand
+46 8 405 65 83
christina.hagerstrand @nasdaq.com
---------------------------------

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made
under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about
Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not
guarantees of future performance. Actual results may differ materially from
those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond
Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors
detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed
with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to
release any revisions to any forward-looking statements.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker
Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq
Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS,
Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB
and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by
Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq
Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq
Vilnius.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.