Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-29

OMX AB: Nasdaq Stockholm meddelar Sandvik AB vite motsvarande en årsavgift

Nasdaq Nordic

Nasdaq Stockholm meddelar Sandvik AB vite motsvarande en årsavgift

Stockholm, 29 december, 2017 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit
att Sandvik AB (”Sandvik” eller ”Bolaget”) har brutit mot Nasdaq Stockholms
regelverk för emittenter (”Regelverket”) och har därmed meddelat Sandvik ett
vite uppgående till en årsavgift, motsvarande ett belopp om SEK 3 105 000.

Disciplinnämnden bedömer att Sandvik har brutit mot punkt 3.1 i Regelverket
genom att ha publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet 2017 på Bolagets
hemsida innan rapporten offentliggjordes på ett enligt Regelverket korrekt
sätt.

Den 17 juli 2017 kl. 10.33 publicerade Sandvik under pågående handel, av
misstag, sin delårsrapport på Bolagets hemsida innan den offentliggjorts genom
ett pressmeddelande, vilket sedermera skedde kl. 10.47. Nyhetsbyrån Bloomberg
publicerade information från rapporten i form av nyhetsnotiser publicerade från
kl. 10.40.

Disciplinnämnden konstaterar att Sandviks delårsrapport har funnits tillgänglig
på Bolagets hemsida i sju minuter under pågående handel mellan kl. 10.33 och
kl. 10.40 den 17 juli 2017 samt att nyhetsnotiser rörande rapportens innehåll
publicerades från kl. 10.40. Delårsrapporten offentliggjordes i enlighet med
Regelverkets bestämmelser om publicering genom ett pressmeddelande kl. 10.47.

Insiderinformation har således varit tillgänglig för ett okänt antal personer
under sammanlagt fjorton minuter mellan kl. 10.33 och 10.47. Bolaget har därmed
åsidosatt punkt 3.1 i Regelverket.

Mot bakgrund av att delårsrapporten skulle offentliggöras under pågående handel
samt att tidpunkten för offentliggörandet genom beslut samma dag kom att
tidigareläggas, borde Bolaget enligt disciplinnämndens mening ha iakttagit en
extra stor vaksamhet vid offentliggörandet av delårsrapporten. Sandvik ska
därför åläggas att utge ett vite motsvarande en årsavgift.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns
publicerat på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplin...
ttee/decisions/

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius,
justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören
Carl-Johan Högbom och advokaten Wilhelm Lüning.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om
börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller
vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid
med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver
ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella
sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller
avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen
kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden
dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar
med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice
ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst
två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet
Ann-Christine Lindeblad (v ordf), direktören Erik Einerth, direktören Stefan
Erneholm, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören
Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom,
advokaten Patrik Marcelius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och
auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading global provider of trading, clearing,
exchange technology, listing, information and public company services. Through
its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize
and execute their business vision with confidence, using proven technologies
that provide transparency and insight for navigating today's global capital
markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its
technology powers more than 90 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the
world's securities transactions. Nasdaq is home to 3,800 total listings with a
market value of $11 trillion. To learn more, visit: http://business.nasdaq.com

Media Relations Contact
Erik Granström
+46 8 405 78 07
erik.granstrom@nasdaq.com
-------------------------

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker
Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq
Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS,
Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB
and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by
Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq
Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq
Vilnius.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made
under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about
Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not
guarantees of future performance. Actual results may differ materially from
those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond
Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors
detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed
with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to
release any revisions to any forward-looking statements.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.