Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

”Omyndigförklara inte pensionsspararna”

wysiwyg_image

Stefan Lundberghs debattartikel är på många sätt upplysande: ett uttryck för uppfattningen att människor inte kan och inte bör få välja hur man sparar till sin pension. Det skriver Joacim Olsson, Aktiespararna, i en replik i SvD Näringsliv.

Stefan Lundbergh argumenterar på SvD Debatt (24 feb) för att pensionsspararna bör omyndigförklaras inom premiepensionssystemet. I stället bör placeringarna enligt Lundbergh ”skötas av experter som har mer tid, kunskap och resurser”.

Stefan Lundbergh är en av männen som bäddat för det utredningsdirektiv och förslag om ett nytt fondtorg för premiepensionssystemet som nyligen varit ute på remiss. Den enkla idén är att det bör vara statliga tjänstemän som genom upphandling ska välja ut ett mindre antal ”vinnare” bland fonder. Lundbergh erkänner visserligen att det är svårt även för ”experter” att se in i framtiden. Men då, säger han, ”är det rent ansvarslöst att lägga över detta på individen”.

Detta är enligt mig ett omyndigförklarande av vuxna människor och rimmar illa med det faktum att de allra flesta av oss har ett framgångsrikt sparande i PPM och privat i aktiefonder samt att över 1,9 miljoner svenska privatpersoner äger aktier i börsnoterade bolag. Att få bestämma över sitt eget sparande och att kunna påverka sin kommande pension är snarare nästan en grundläggande rättighet. Det är det egna sparandet – oavsett om det handlar om PPM eller privat sparande – som gör det möjligt att bygga upp ett eget kapital inför ålderns höst. Det är sparandet som gör oss mindre beroende av politiska beslut. Att begränsa vårt inflytande över sparandet är på så sätt detsamma som att öka den politiska makten över våra liv.

Självklart ska staten ta ett grundläggande ansvar för konsumentskyddet genom att utöva tillsyn och kontroll över de fonder som ska få vara med på premiepensionssystemets fondtorg. Här har det brustit tidigare. Myndigheterna har inte utövat den tillsyn de ansvarat för och verktygen har varit för uddlösa. Men i dag är läget annorlunda. Villkoren är väsentligt tuffare, avtalen med Premiepensionsmyndigheten är omgjorda och antalet fonder som uppfyller kraven är lägre än tidigare. Det mesta pekar alltså på att dessa förändringar haft avsedd effekt. Men innan man nu går vidare med nya dramatiska förändringar av fondtorget vore det klokt att först utvärdera resultaten av det första steget.

Vill man sedan stärka konsumentskyddet ytterligare finns det många sätt att göra det på. Men ett upphandlingsförfarande enligt utredningens förslag, som Lundbergh okritiskt hyllar, är ett av de sämre alternativen. Det kommer med all sannolikhet inte att leda till högre pensioner. Det minskar möjligheten för pensionsspararna att välja de fonder som passar dem och deras värderingar bäst. Det riskerar att tvinga fram stora omflyttningar av kapital med omfattande transaktionskostnader vilket kommer att gynna breda indexfonder. Det kan i sin tur få svåra negativa konsekvenser för kapitalförsörjningen och kapitalanskaffningen i svenska företag. Det kommer också att minska tillgången på aktiva ägare. Dessutom är det tveksamt om utredningsförslaget är förenligt med EU-rätten.

De flesta av dessa aspekter är inte utredda och analyserade vilket är djupt oroande. Aktiespararnas oro delas av ett stort antal remissinstanser, inte minst aktörer och organisationer inom näringslivet men också av fackliga organisationer och myndigheter.

Vi föreslår i stället att fondtorget inom premiepensionssystemet utformas enligt LOV (lagen om valfrihet), med relevanta krav på kvalitet och höga avgiftsrabatter för fonder som vill kvalificera sig till torget. Men den fond som uppfyller kraven ska också få tillträde till fondtorget. Det blir därmed en vidareutveckling av dagens anslutningsförfarande.

Stefan Lundberghs debattartikel är på många sätt upplysande: ett uttryck för uppfattningen att människor inte kan och inte bör få välja hur man sparar till sin pension. Men vi vet genom återkommande undersökningar att vuxna människor i Sverige vill välja och att de har den kunskap som behövs för att kunna välja. Politikens uppgift är att säkerställa att de också får välja på ett säkert sätt.

Joacim Olsson
vd, Aktiespararna

Källa: SvD Näringsliv

Författare Redaktionen