Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Oncology Venture: 2X Oncology Inc. utökar sin ledningsgrupp och utser George O. Elston till CEO

Hoersholm, Danmark, 6 april, 2017 - Oncology Venture Sweden AB
("Oncology Venture") meddelade idag att dess styrelse har utsett
George O. Elston med omfattande erfarenhet inom life science till VD
(Chief Executive Officer) i 2X Oncology Inc. (2X Oncology). 2X
Oncology är ett privatägt spin-out-bolag från Oncology Venture som
utvecklar precisionsmedicin för cancer hos kvinnor. För närvarande
äger Oncology Venture 92 procent av 2X Oncology. Dr. Marie Foegh som
har innehaft rollen som VD och CMO (Chief Medical Officer) i 2X
Oncology sedan januari 2017, kommer att fortsätta som CMO i bolaget.
Elston är även utsedd att ingå i 2X Oncologys styrelse. Elston
tillträder sina uppdrag direkt.

Elston bidrar med mer än 25 års erfarenhet av ledarskap inom
biovetenskap och styrelseuppdrag till

2X Oncology. Elston har en omfattande meritlista av att bygga, leda
och utveckla bolag och driva produkter genom klinisk utveckling och
partnerskap. Elston kommer närmast från Juniper Pharmaceuticals, Inc.
(Nasdaq: JNP) där han innehaft rollen som CFO (Chief Financial
Officer) och där han var en nyckelperson avseende förhandlingar och
exekvering av omvälvande teknik och finansiella transaktioner
avseende terapiutvecklare för kvinnors hälsa. Elston är också
styrelseledamot i Celldex Therapeutics, Inc. (Nasdaq: CLDX) och
Deutsche Bank DBX Trust. I en seedinvestering säkrades 3,5 miljoner
USD. Genom utökandet av ledningsgruppen befinner sig 2X Oncology i en
stark position för att säkra serie A-finansiering och därigenom
främja sin pipeline omfattade fas 2-onkologiprodukter, var och en med
en unik Drug Response Prediction - DRP™-companion diagnostic.

"George O. Elston tillför en bred erfarenhet av att bygga och förvalta
bioteknikbolag, inklusive att identifiera och genomföra finansiering
och partnerskapstransaktioner. Jag tror att Elstons och Dr. Foeghs
samlade kvaliteter placerar 2X Oncology som en stark aktör inom
utveckling av precisionsläkemedel för cancer hos kvinnor. Georges
relevanta erfarenhet av både kvinnohälsa och onkologi är en perfekt
komplettering till 2X Oncologys affärsvision och strategi", säger
Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, medicine doktor, PhD och VD
för Oncology Venture.

"2X Oncology är redo att gå vidare i utvecklingen av viktiga läkemedel
för att behandla utmanande cancersorter hos kvinnor med en egen
DRP™-companion diagnostic som underlättar identifiering av patienter
som sannolikt kommer att svara på behandling. Bolaget har en unik
position för att snabbt kunna föra program till klinisk utveckling
med användning av etablerad infrastruktur och patientnätverk i
Danmark. Jag är glad att ansluta mig till 2X Oncology vid denna
viktiga tidpunkt i utvecklingen", säger George O. Elston, VD i 2X
Oncology.

Om 2X Oncology, Inc.

2X Oncology Inc. i USA är en onkologiterapeutisk avknoppning från
Oncology Venture. 2X Oncology är ett fas 2-bioläkemedelsföretag som
fokuserar på att utveckla läkemedel med hjälp av en
precisions-companion diagnostic för otillfredsställda behov avseende
svårbehandlad cancer hos kvinnor. 2X Oncologys pipeline omfattar
läkemedelskandidater med fokus på bröst-, äggstocks- och
livmodercancer samt primära och sekundära hjärntumörer. Med påvisade
validerade kliniska svar och etablerad säkerhet är dessa program
positionerade för fokuserade fas 2-studier med Oncology Ventures
precisions-companion diagnostic, som utvecklats med hjälp av den
egenutvecklade biomarkörplattformen Drug Response Predictor (DRP™)
för att avsevärt kunna öka svarsfrekvensen. DRP™-tekniken är högt
validerad och unik i att kunna identifiera patienter som är benägna
att svara på behandling med en läkemedelskandidat. Spin-out-bolaget
kommer att arbeta i nära samarbete med Oncology Venture samt utnyttja
Oncology Ventures nordiska nätverk. För närvarande äger Oncology
Venture 92 procent av 2X Oncology.

Om DRPTM-companion diagnostic

Drug Response Predictor, DRP™, är utvecklat av och inlicensierat från
Medical Prognosis Institute A/S ("MPI"). DRP™ är baserad på
budbärar-RNA från patienters biopsier för att välja ut de patienter
som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst
sannolikhet att svara positivt på behandling med specifika
cancerbekämpande terapier. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan
känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk
information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi
och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk. Specifik
DRP™s utvecklas för varje produkt i pipeline och gör det möjligt för
bolaget att identifiera och förutsäga vilka patienter som är mest
benägna att svara på behandling och därigenom dra nytta av en viss
produkt i pipeline. Detta gör det möjligt för troliga responders att
få lämplig behandling och samtidigt påskynda beslutsvägen avseende
förväntade icke-responders genom att spara kritisk tid och pengar i
deras kamp mot cancer. DRP är ett varumärke som tillhör 2X Oncology.

Om Special Purpose Vehicles

Oncology Venture har hittills grundat två privatägda bolag, så kallade
Special Purpose Vehicles (SPV), för användande av den inlicensierade
Drug Response Predictor (DRPTM)-teknologin för läkemedelsutveckling.
Dessa bolag kommer att ägas av Oncology Venture och
investerare/samarbetspartners. Framtida ägande och framtida intäkter
kommer att bero på individuella förhandlingar. Bildandet av SPV:er
kommer att öppna upp möjligheten att attrahera internationellt och
privat kapital utan utspädning för Oncology Ventures aktieägare.
Genom detta kommer Oncology Venture att kunna ha ett större antal
läkemedelskandidater i Bolagets pipeline och fler indikationer för
läkemedlen under utveckling kan undersökas. Detta kommer att ge
Oncology Venture en betydligt större marknadspotential. Oncology
Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett
bolag registrerat i Delaware med fokus på utveckling av
precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre
lovande fas 2-produktkandidater och OV-SPV2 ApS som kommer att testa
och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinashämmare från ett
Big Pharma-bolag för behandling av cancer.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49 Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com E-post: pbj@oncologyventure.com

För ytterligare information om 2X Oncology, vänligen kontakta:

George O. Elston, CEO and BoD

E-mail: George.elston@2xoncology.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april
2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets
nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för
behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals
Ltd., Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har
bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat
i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars
pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som
kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2
tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av
cancer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/2x-oncology-inc--utokar-sin...
http://mb.cision.com/Main/12685/2233917/654177.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.