Du är här

2017-05-17

Oncology Venture: Effekten av kemoterapi med epirubicin, en av de mest använda läkemedlen mot bröstcancer, kan nu föruts...

Hørsholm, Danmark, 17 maj 2017 - Oncology Venture Sweden AB ("Oncology
Venture") meddelar idag att det tidigare accepterade abstractet med
DRP-data för epirubicin för bröstcancer har publicerats på ASCOs
(American Society of Clinical Oncology) hemsida. Titeln på abstractet
är "Retrospective-prospective blinded evaluation predicting efficacy
of epirubicin by a multigene assay in advanced breast cancer within a
Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) cohort". DRP var
signifikant associerad med progressionsfri överlevnad (Progression
Free Survival, PFS) i en kohort av 137 patienter med metastaserade
bröstcancer. PFS är ett mått på den totala tiden epirubicin kan
blockera tumörtillväxten. Den uppskattade mediantiden till
progression för en patient med ett DRP-värde på 25 % var 7 månader
jämfört med 13 månader för en patient med ett DRP-värde på 75 %.
Postern, inkluderat en uppdatering av data, kommer att presenteras
den 4 juni 2017 på den årliga ASCO-konferensen i Chicago, USA, som
hålls den 2-6 juni 2017.

Epirubicin är en hörnsten vid behandling av primär och avancerad
bröstcancer. Vanligtvis drar cirka 50 % nytta av behandlingen med en
minskning av tumören. Fram tills nu har det inte funnits någon metod
för att identifiera de som kommer att gynnas av behandlingen och vem
som inte kommer att göra det. Den aktuella studien tittade på 137
epirubicinbehandlade för att utvärdera Medical Prognosis Institutes
epirubicin-Drug Response Predictor (DRP™) inlicensierad av Oncology
Venture. DRP var signifikant associerad med Progression Free Survival
(PFS). PFS är ett mått på den totala tiden epirubicin kan blockera
tumörtillväxten. Den uppskattade mediantiden till progression för en
patient med ett DRP-värde på 25% var 7 månader jämfört med 13 månader
för en patient med ett DRP-värde på 75%.

Resultatet är också av stort värde för MPI, eftersom förutsägelse
avseende epirubicinrespons är en viktig del i att bygga en bredare
personlig responsprognoskompass för enskilda patienter och för
Oncology Ventures spinout 2X Oncology Inc. för att utveckla
GSH-liposomal-doxorubicin för bröst- och hjärncancer med bolagets
inlicensierade produkt 2X-111.

Sammanfattningen kommer att släppas av ASCO

Den 17 maj 2017 kl. 17.00 EDT/23.00 CET på abstracts.asco.org.

En uppdatering avseende datan från abstractet kommer att presenteras
på postersessionen bröstcancer - metastaserad

Den 4 juni 2017 kl. 08.00-11.30 lokal tid/15.00-18.30 CET.

"Detta är mycket bra nyheter, vår patenterade epirubicin-DRP är nu
också validerad i klinisk praxis och jag är övertygad om att vi kan
använda detta starka verktyg för att framgångsrikt utveckla vår
produkt 2X-111 i bröstcancer och förhoppningsvis också i hjärncancer
men även stärka MPIs responskompass. Jag ser fram emot presentationen
av epirubicin DRP™ -data vid ASCOs årsmöte - den största händelsen
för utvecklare av anticancerläkemedel", säger Peter Buhl Jensen,
adjungerad professor, medicine doktor, PhD och VD för Oncology
Venture. "2X-111 kommer att utvecklas i två fokuserade fas 2-studier
med patienter med metastaserande bröstcancer och glioblastom i 2X
Oncology Inc., som är ett precisionsläkemedelsföretag för cancer hos
kvinnor avknoppat från Oncology Venture som för närvarande äger 92%
av bolaget", kommenterar Peter Buhl Jensen vidare.

ASCO, American Society of Clinical Oncology, årsmöte, McCormick Place,
Chicago, Illinois, USA.

American Society of Clinical Oncology (ASCO), grundat 1964, avser att
göra en väsentlig skillnad inom cancervården. Som världens ledande
organisation i sitt slag, representerar ASCO mer än 40 000 personer
som arbetar inom onkologi och vårdar människor som lever med cancer.
ASCOs årsmöte anses vara det primära internationella forumet för
presentation av vetenskaplig forskning och ledande utbildning inom
klinisk onkologi. De fem dagar långa evenemanget lockar 30 000
deltagare från hela världen. Resultat och uppdateringar från kliniska
prövningar som presenteras på ASCOs årsmöte representerar de
betydande framsteg som gjorts under året i kampen mot cancer.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication
Telefon: +45 21 60 89 22 Telefon: +45 21 70 10 49
E-post: pbj@oncologyventure.com E-post: uhb@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj
2017.

Om DRPTM-companion diagnostic

Drug Response Predictor, DRP™, är utvecklat av och inlicensierat från
Medical Prognosis Institute A/S ("MPI"). DRP™ är baserad på
budbärar-RNA från patienters biopsier för att välja ut de patienter
som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst
sannolikhet att svara positivt på behandling med specifika
cancerbekämpande terapier. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan
känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk
information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi
och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk.
Specifika DRP™s utvecklas för varje produkt i pipeline och gör det
möjligt för bolaget att identifiera och förutsäga vilka patienter som
är mest benägna att svara på behandling och därigenom dra nytta av en
viss produkt i pipeline. Detta gör det möjligt för troliga responders
att få lämplig behandling och samtidigt påskynda beslutsvägen
avseende förväntade icke-responders genom att spara kritisk tid och
pengar i deras kamp mot cancer.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets
nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för
behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals
Ltd., Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har
bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat
i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars
pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som
kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2
tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av
cancer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/effekten-av-kemoterapi-med-...
http://mb.cision.com/Main/12685/2267921/675947.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.