Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Oncology Venture: Framgångsrik patientrekrytering för fas 2-studie med LiPlaCis® i bröstcancer

Hørsholm, Danmark, 29 september 2017 - Oncology Venture Sweden AB
("Oncology Venture") meddelar idag att 12 patienter med
metastaserande bröstcancer framgångsrikt har rekryterats till fas
2-delen av den kliniska studien med LiPlaCis för metastaserande
bröstcancer. Bolaget har tidigare meddelat att det förväntade sig att
rekrytera mellan 12-15 patienter till och med Q3 2017. De initiala
goda resultaten föranleder att bolaget driver studien vidare och
bolaget har dessutom tillåtits att utöka antalet patienter i studien
till högst 20 patienter. Bolaget har utökat inkluderingen från de 20%
med högst svarsfrekvens till att inkludera 2/3 av patienterna högst
svarsfrekvens. Detta görs i samförstånd med onkologer eftersom
bolaget och klinikerna bedömer att andelen av patienter som kan dra
nytta av behandling med LiPlaCis kan vara högre än bara de 20% av
patienter som har bäst svarsfrekvens. Som tidigare meddelat, i
pressmeddelande den 19 september 2017, visar tidiga data lovande
respons i den pågående studien. Bolaget har för avsikt att rapportera
om framsteg i studien varje kvartal, med nästa rapporttillfälle i Q1
2018.

Multigen-DRPTM för LiPlaCis är utvecklad för att välja ut de patienter
som, baserat på den genetiska signaturen i deras cancer, bedöms ha en
hög sannolikhet att svara på behandling med LiPlaCis. Målet är att
utveckla LiPlaCis för de rätta patienterna och genom att förscreena
patienter kan bolaget undvika att behandla patienter som bedöms vara
osannolika att dra nytta av LiPlaCis. Härigenom kan svarsfrekvensen
och nyttofrekvensen ökas signifikant.

"Jag är mycket glad att vi har kunnat inkludera patienter för
LiPlaCis-studien som utlovat och jag är tacksam för det hårda arbete
som både siterna på sjukhusen och vår CRO-partner Smerud lagt ner i
processen. Jag är övertygad att den breddade inklusionsgraden från
20% till 66% kommer att ge oss viktig information om den relevanta
gränsen där DRP kan visa respons. Oncology Ventures mål är att
utveckla nya effektiva och personaliserade behandlingsalternativ för
cancerpatienter, med hjälp av vår Drug Response Predictor, DRP™",
säger bolagets VD, Peter Buhl Jensen, MD. "Mina förväntningar för
LiPlaCis och DRP-teknologin ör höga eftersom jag tror att den
fokuserade behandlingen kommer att bringa nytt hopp och bättre
behandlingar för cancerpatienter", kommenterar Buhl Jensen vidare.

Starkt stöd för randomiserad fas-2-studie av bröstcancer

Ovanstående data stödjer bolagets pågående utveckling av LiPlaCis® i
samarbete med Cadila Pharmaceuticals LTD ("Cadila") och Smerud
Medical Research. Oncology Venture har ingått ett samarbetsavtal med
Cadila, enligt vilket de kommer investera i forsknings- och
utvecklingsaktiviteter avseende 310 cancerpatienter, och
DRP-screening av över 1400 patienter. Cadila kommer att genomföra
fyra (4) fas-2-studier av prostata-, huvud och hals-, hud- och
strupcancer och en randomiserad klinisk pivotal fas-3-studie (för
marknadsgodkännande) för metastaserande bröstcancer. Som tidigare
kommunicerats har sammanlagt 18 miljoner kronor erhållits inom
Oncology Ventures LiPlaCis®-projekt, från partnern Smerud Medical
Research och genom EUROSTARS-programmet. Oncology Venture och Smerud
påbörjar nu förberedelserna för en randomiserad fas-2-studie inom
bröstcancer, vilken förväntas inkludera även andra europeiska länder.

LiPlaCis® fas-2-studie inom metastaserande bröstcancer (mBC)

LiPlaCis® är en intelligent, målinriktad, liposom beredningsform av
cisplatin. Doseskaleringsfasen av studien är avslutad, och lovande
aktivitet har redan påvisats hos patienter som deltagit i denna fas.
Läkemedlet distribueras intravenöst i tre (3) cykler, på dag 1 och
dag 8. Enligt utredarnas bedömning kan patienten fortsätta
behandlingen i mer än tre (3) cykler om hen visat sig dra nytta av
den. LiPlaCis® har registrerats tillsammans med sin DRPTM-companion
diagnostic för en EU-märkning. Nästa steg i lagstiftningsstrategin är
att sätta samman data för ett så kallat "pre submission meeting", ett
förberedande möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA inför
en kommande ansökan om godkännande av LiPlaCis®. Detta kommer att
göras i samråd med amerikansk expertis.

Om Drug Response Predictor - DRP™ Companion Diagnostic
Oncology Venture använder sig av Medical Prognosis Institutes (MPI)
multigen-DRP™ för att välja ut de patienter som utifrån sin cancers
genetiska signatur kan antas svara på behandling med ett visst
läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter, och
genom screening av patienterna inför en eventuell behandling kan man
uppnå en signifikant högre responsnivå.

DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta
linjer av cancerceller inklusive genetisk information från cellinjer,
i kombination med klinisk tumörbiologi i ett systemiskt biologiskt
nätverk. DRP™ är baserat på budbärar-RNA från patientens biopsi.
DRP™-plattformen, det vill säga de bägge verktygen DRP™ och PRP™, kan
användas för alla cancerformer och är patenterad för över 70
cancerläkemedel i USA. PRP™ används av MPI för så kallad Personalized
Medicine (skräddarsydd medicinsk behandling). DRP™ används av
Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, Peter Buhl Jensen, VD
operativ chef, ansvarig Or Telefon: +45 21 60 89 22
för IR & kommunikation E-mail: pbj@oncologyventure.com
Telefon: +45 2170 1049
E-mail:
uhb@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta
kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar
oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för
att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas
först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell
läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer
väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och
utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med
Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot
prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt
myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av
specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som
fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för
tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande
produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska
testa och potentiellt utveckla en oral fas-2-tyrosin-kinas-hämmare.

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldig att
publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk.

Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående
kontaktpersons agentur den 29 september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/framgangsrik-patientrekryte...
http://mb.cision.com/Main/12685/2357289/729602.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.