Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-21

Oncology Venture: Grönt ljus till Oncology Venture för DRP-fokuserad klinisk studie med APO010 i multipelt myelom

Hørsholm, Danmark den 21 mars 2017 - Oncology Venture Sweden AB
("Oncology Venture") meddelar idag att det danska läkemedelsverket
(DHMA) har godkänt den fokuserade studien med APO010 i multipelt
myelom. APO010 är first-in-class FAS-ligand cancerprodukt inom
immunonkologiområdet.

DRP-screening för att identifiera känsliga patienter till den
fokuserade studien med Oncology Ventures immuno-onkologiläkemedel
APO010 pågår vid fyra center med patienter med multipelt myelom.
Totalt 150 utvärderingsbara patienter kommer att screenas med hjälp
av Oncology Ventures DRP™ (Drug Response Predictor) i syfte att
identifiera 15 patienter med multipelt myelom som har den högsta
sannolikheten att dra nytta av behandling med APO010. Tillåtelsen
innebära att det redan producerade APO010 kan användas. Studien
kommer att inledas i maj 2017.

"Jag är glad att APO010 nu är godkänd för användning i våra
DRP-fokuserade studier. APO010 är en ny immunonkologiprodukt som,
precis som vårt immunförsvar, dödar tumörceller och är en
first-in-class-produkt som vi tror kan bli en ny behandlingsmöjlighet
inom immunonkologi", säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor,
MD, PhD och VD för Oncology Venture. Vår första studie är mot
multipelt myelom och syftet är att visa monoterapieffekt. I sinom tid
förväntas APO010 kunna användas i kombination med andra aktiva
immunonkologiprodukter. Vi strävar efter att behandla 15 patienter
med multipelt myelom som har screenats för hög sannolikhet att visa
effekt vid behandling med APO010 enligt vår Drug Response Predictor -
DRP™ - teknik. DRP™ ger oss möjlighet att utveckla läkemedel på ett
mycket fokuserat sätt", kommenterar Peter Buhl Jensen vidare.

Om APO010
APO010 är en multimer form av FAS-ligand för immunonkologisk
behandling, med en unik verkningsmekanism. APO010 verkar genom att
FAS-receptorn inducerar apoptos hos de maligna cellerna. APO010
förväntas agera i synergi med andra immunonkologiska agenter, som
ipilimumab samt PD-1/PD-L1 inhiberande läkemedel.
Läkemedelskandidaten kompletteras av Companion Diagnostic (APO010
DRP™) för att anrika patientpopulationen. APO010 har testats på 25
patienter med solida tumörer i en fas-1-studie. Läkemedlet
tolererades väl. Prekliniska studier har visat god effekt av APO010
mot multipelt myelom. Nästa steg är att genomföra en fokuserad studie
på patienter med multipelt myelom som, genom screening med APO010
DRP™, visat hög sannolikhet att svara på behandling med APO010.

Om Multipelt Myelom
Multipelt Myelom (benmärgscancer) är en systemisk malignitet i blodet
som påverkar blodets plasmaceller. Högdosbehandling med stöd av
autolog stamcellstransplantation, och introduktion av nya
terapiformer som proteasomdämpande bortezomid och IMID-preparat
(thalidomide och lenalidomide), har förbättrat behandlingsresultaten.
Trots detta kommer alla patienter oundvikligen uppleva att sjukdomen
förvärras, och måsta gå vidare till sekundära och vidare
behandlingsformer. Oncology Venture tacklar detta viktiga kliniska
problem genom att introducera en ny, systemisk kemoterapibehandling
kombinerad med prediktiva biomarkörtester. Baserat på DRP™ kommer
APO010 utvecklas för användning mot multipelt myelom.

Om screeningsverktyget Drug Response Predictor - DRPTM
DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta
mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i
kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett
systemiskt biologiskt nätverk.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication

Telefon: +45 21 60 89 22 Telefon: +45 21 70 10 49

E-post: pbj@oncologyventure.com E-post: uhb@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars
2017.

Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets
nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för
behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals
Ltd., Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
behandling av multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som
är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer
hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2
produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt
utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag
för behandling av cancer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/gront-ljus-till-oncology-ve...
http://mb.cision.com/Main/12685/2220202/646009.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.