Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Oncology Venture: Idag inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s nyemission

Idag, den 12 maj 2016, inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden
AB:s ("Oncology Venture") företrädesemission av aktier. Även
allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper
till och med den 26 maj 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs
Oncology Venture cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har
på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 13,1
MSEK, motsvarande cirka 64 % av emissionsvolymen. Prospekt, teaser
och anmälningssedel finns för nedladdning på Oncology Ventures
(www.oncologyventure.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Nyemission för att driva utvecklingen av bolagets ledande
läkemedelskandidat och bildande av SPV

Oncology Venture har kapital för att driva utvecklingen av bolagets
två inlicensierade läkemedelskandidater; APO010 och Irofulven. Det
kapital som inbringas genom den nu förestående nyemissionen är främst
avsett att användas till att driva utvecklingen av bolagets tredje
läkemedelskandidat LiPlaCisTM framåt till och med proof of concept.
Oncology Venture har även för avsikt att skapa ett eller flera så
kallade "Special Purpose Vehicles" (SPV) genom att grunda ett eller
flera internationella dotterbolag.

Anledningen till att skapa ett internationellt dotterbolag är att
utöka bolagets produktpipeline ytterligare, till mer än fem
läkemedelskandidater. Oncology Venture har genom ovanstående
förfarande för avsikt att testa de mest intressanta inlicensierade
läkemedelskandidaterna mot mer än en indikation. Genom att skapa ett
eller flera SPV och därigenom möjliggöra ytterligare utökad pipeline
kommer Oncology Venture enligt styrelsens bedömning även markant öka
bolagets marknadspotential, samtidigt som ytterligare mervärden
skapas för Oncology Ventures aktieägare genom att till exempel
möjliggöra ytterligare finansiering av läkemedelsprojekt via
internationellt privat- och riskkapital direkt in i projekt.

"Oncology Venture är inne i ett viktigt utvecklingsskede. Arbetet med
läkemedelskandidaterna APO010 och Irofulven fortlöper enligt plan
finansierat av befintlig kassa. Nyligen inlicensierades bolagets nu
ledande läkemedelskandidat LiPlaCisTM, med vilken fler än 1 000
bröstcancerpatienter redan genomgått en screeningprocess. LiPlaCisTM
är i slutskedet av en lovande klinisk fas 1-studie (alla
indikationer) och är på väg in i en utökad, fokuserad och förlängd
proof of concept-studie", säger Peter Buhl Jensen, adjungerad
professor, medicine doktor, PhD och VD för Oncology Venture.

"Vi har en befintlig pipeline med produkter vi har stor tilltro till,
samtidigt som vår ambition är att utöka Oncology Ventures potential
ytterligare genom det planerade skapandet av ett eller flera SPV:er.
Skapandet av sådana SPV:er kommer bland annat att öppna upp
möjligheter för oss att ta in internationellt privat- och
riskkapital. Därigenom kommer vi beredas möjlighet att ha ett
betydligt större antal läkemedelskandidater i vår pipeline samt kunna
utforska flera indikationer på varje läkemedelskandidat", tillägger
Peter Buhl Jensen.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid 12 - 26 maj 2016.

Avstämningsdag och företrädesrätt Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 maj 2016 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 maj 2016. Avstämningsdag var den 6 maj 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskurs 10,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym Oncology Venture genomför härmed en företrädesemission om 20 666 240 SEK, vilket högst omfattar 2 066 624 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Teckningsförbindelser Oncology Venture har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,1 MSEK, motsvarande cirka 64 % av emissionsvolymen.

Antal aktier innan nyemission 7 233 186 aktier.

Värdering (pre-money) Cirka 72,3 MSEK.

Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 - 24 maj 2016.

Handel med BTA Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske på AktieTorget från och med den 12 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2016.

Marknadsplats Oncology Ventures aktie är noterad på AktieTorget.

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och anmälningssedel finns tillgängliga via Oncology Ventures
(www.oncologyventure.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att närvara vid
investerarträffar för att informera om bolaget och sina
framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det
bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna
vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se)
eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00,
eller e-post via anmalan@sedermera.se.

· Stockholm, 17 maj 2016 kl. 11.45 - 13.00, Scandic Hotel Klara.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

· Malmö, 20 maj 2016 kl. 11.45 - 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

· Göteborg, 23 maj 2016 kl. 11.45 - 13.00, Elite Park Avenue Hotell,
Kungsportsavenyen 36.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

· Malmö, 24 maj 2016 kl. 15.30 - 16.00, Aktiespararna, Casino
Cosmopol, Slottsgatan 33.

Anmälan sker via
http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenMalmo/

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture
i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO

Telefon: +45 21 70 10 49

E-post: uhb@oncologyventure.com

Nikolaj Buhl Jensen, CFO

Telefon: +45 26 78 25 20

E-post: nbj@oncologyventure.com

Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för
bröstcancer, Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
Multipelt Myelom (benmärgscancer).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/idag-inleds-teckningstiden-...
http://mb.cision.com/Main/12685/2007652/514784.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.