Du är här

2018-08-31

Oncology Venture: Oncology Venture A/S etablerar en flexibel lånefacilitet om upp till 40 MSEK

Hørsholm, Denmark, August 31, 2018 - Oncology Venture Sweden AB
(OV:ST), ett ledande bioteknikbolag med inriktning på utveckling av
precisionsmedicin med dess Drug Response Prediction Technology (DRP®)
för att spåra, matcha och behandla cancerpatienter, meddelar idag att
Oncology Venture A/S, det sammanslagna bolaget mellan Oncology
Venture Sweden AB och Oncology Venture A/S (tidigare Medical
Prognosis Institute A/S) har ingått ett flexibelt låneavtal med
Trention AB ("Trention"). Enligt de villkor som har ingåtts har
Trention åtagit sig att tillhandahålla kontanta medel om upp till 40
MSEK till Oncology Venture A/S. Aktivering av utlåningen kan endast
ske på Oncology Venture A/S begäran. De beräknade kostnaderna för
Oncology Venture A/S under perioden av faciliteten är cirka 2-3
procent av hela lånefaciliteten, exklusive juridiska och
administrativa kostnader. Om inte annat överenskommits ska lånet
återbetalas före augusti 2019.

Finansiering tillhandahålls av Trention AB, ett publikt svenskt bolag
som specialiserar sig på finansieringslösningar skräddarsydda för små
och medelstora tillväxtbolag. Låneavtalet har upprättats med målet
att säkerställa och fortsätta utvecklingen av Oncology Venture A/S
lovande pipeline efter den nyligen genomförda fusionen. Inga
säkerheter är knutna till lånefaciliteten.

Detta lån ger det sammanslagna bolaget Oncology Venture A/S en extra
finansiell flexibilitet, en viktig framgångsfaktor. Låneavtalet ger
inte bara en stor flexibilitet för Oncology Venture A/S, men
kostnaderna är också jämförbara med marknadsförhållanden och
begränsar dessutom utspädningen för våra aktieägare. Som en del av
avtalet kommer Oncology Venture A/S härutöver att presenteras för
förmögna individer och familjer i hela Norden", säger Peter Buhl
Jensen, CEO för Oncology Venture A/S.

Vänligen notera Oncology Venture Sweden AB och Oncology Venture A/S
(tidigare Medical Prognosis Institute A/S) har slagits samman till
Oncology Venture A/S. De sammanslagna aktierna kommer att handlas på
Nasdaq Stockholm First North från och med den 3 september 2018.

För mer information om sammanslagningen, klicka här
(http://www.medical-prognosis.com/investor-and-media/20180824-registratio...).

För mer information, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21
operativ chef, 60 89 22E-mail:
ansvarigför IR & pbj@oncologyventure.com
kommunikationTelefon:
+45 2170 1049E-mail:
uhb@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB är verksamt inom forskning och utveckling
av anticancerläkemedel via det helägda danska dotterbolaget Oncology
Venture ApS. Oncology Venture har en licens från Oncology Venture A/S
(tidigare Medical Prognosis Institute A/S) för att använda Drug
Response Prediction - DRP® - för att öka sannolikheten för framgång i
kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt
signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från
läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier
som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en
pågående fas 2-studie av LiPlaCis i metastaserande bröstcancer.
Bolaget använder en modell som ändrar oddsen i jämförelse med
traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla
patienter med en viss typ av cancer screenas patientens tumörgener
först och endast de patienter som mest troligt svarar på behandlingen
kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras
risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

Den nuvarande produktportföljen omfattar: LiPlaCis® en liposomal
formulering av cisplatin i pågående fas 2-studie för bröstcancer;
2X-121 - en PARP-inhibitor i pågående fas 2 för bröstcancer,
dovitinib som initieras för bröstcancer, 2X-111 fas 2 - en liposomal
formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i
bröstcancer, irofulven fas 2 som initieras för prostatacancer; samt
APO010, en immunoonkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose
Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett
USA-baserat precisionsmedicinbolag med fokus på utveckling av 2X-121
och 2X-111 och OV-SPV 2, ett danskt bolag som kommer att testa och
utveckla dovitinib.

Vänligen notera! Oncology Venture Sweden AB och Oncology Venture A/S
(tidigare Medical Prognosis Institute A/S) har slagits samman i
Oncology Venture A/S. Den sammanslagna aktien kommer att handlas på
Nasdaq Stockholm First North från den 3 september 2018.

För mer information om sammanslagningen, klicka här
(http://www.medical-prognosis.com/investor-and-media/20180824-registratio...).

Framåtblickande uttalanden

Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som
inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka
många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska
resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de
framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar
uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser,
prestanda och/eller annan information som inte är historisk
information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen
kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra
försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera
eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande
händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med
undantag av vad som krävs enligt lag.

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att
publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen
tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons
agentur den 31 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/oncology-venture-a-s-etable...
http://mb.cision.com/Main/12685/2605870/900955.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.