Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Oncology Venture: Oncology Venture har rest cirka 33,7 MSEK genom företrädesemissionen

Hoersholm, Danmark, 5 april, 2017 - Oncology Venture Sweden AB
("Oncology Venture") meddelar idag att bolaget rest cirka 33,7 MSEK
före emissionskostnader genom den företrädesemission bolaget
genomfört, motsvarande cirka 64 procent av den totala
emissionsvolymen. Genom företrädesemissionen nyemitteras 802 213
aktier och Oncology Venture tillförs därmed cirka 33,7 MSEK före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 2,1 MSEK.
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 5 april 2017.
Oncology Venture kommer att fortsätta arbetet mot att nå viktiga
milstolpar omfattande upp till sju produkter i pipeline inklusive
utvecklingen av LiPlaCis© i samarbete med Cadila Pharmaceuticals
Ltd., utbyggnad av screeninginfrastrukturen i samarbete med bolagets
avknoppning 2X Oncology Inc. i Skandinavien samt förberedande arbete
inför byte av marknadsplats, från AktieTorget till Nasdaq Stockholm
Small Cap. Bolaget avser inte att saminvestera i OV-SPV2 ApS.
Oncology Venture har en diversifierad finansieringsstrategi och har
erhållit kapital genom privata avknoppningar och genom publika
erbjudanden. Dessutom avser Oncology Venture att sälja och bilda
partnerskap avseende sina produkter.

"Oncology Venture har sedan noteringen på AktieTorget för drygt ett
och ett halvt år sedan i hög takt kunnat skapa ett substantiellt
värde i bolaget genom skapandet av en fas 2-pipeline med upp till sju
produkter och två spin-out-bolag. Jag vill tacka de investerare som
tecknade i denna nyemission - som är den största i Oncology Ventures
historia - och för stödet genom tillförandet av nytt rörelsekapital
till verksamheten. Jag tror att vi har en mycket spännande resa
framför oss med en unik rad av nyhetstriggers", säger Peter Buhl
Jensen, adjungerad professor, medicine doktor, PhD och VD för
Oncology Venture.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 33 692 946 SEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 64 procent.
802 213 aktier nyemitteras och Oncology Venture tillförs därmed cirka
33,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka
2,1 MSEK. 703 040 aktier (cirka 88 procent av den tecknade
emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De
som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 5 april
2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga
avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet
aktier i Oncology Venture att uppgå till

10 877 007 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 522 780,98
SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget
fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Registrering är beräknad att ske i slutet av april 2017.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Oncology
Venture i samband med företrädesemissionen.

För frågor om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49 Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com E-post: pbj@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april
2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets
nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för
behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals
Ltd., Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har
bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat
i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars
pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som
kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2
tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av
cancer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/oncology-venture-har-rest-c...
http://mb.cision.com/Main/12685/2233315/653767.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.