Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-04

Oncology Venture: Oncology Venture presenterar LiPlaCis vid AACR i New Orleans

Hørsholm, Danmark den 4 mars 2016 - Oncology Venture Sweden AB
meddelar att data från bolagets pågående fas 1-doseskalerings Proof
of Concept-studie kommer att presenteras vid AACR:s (American
Association for Cancer Research) årliga möte i New Orleans 16-20
april, 2016. Studien utvärderar säkerhet och tolererbarhet av
LiPlaCis i patienter med långt framskridna, okänsliga tumörer. Vid
AACR förväntas cirka 19 500 experter, forskare, patienter och
studenter från hela världen närvara.

"Jag ser väldigt mycket fram emot att få dessa data från den
farmakodynamiska delen av fas 1-studien presenterade och diskuterade.
Studien jämför nivåerna av LiPlaCis som levererats in i tumörerna i
jämförelse med vilken nivå som levererats in i normal vävnad.
LiPlaCis målinriktade terapi förväntas vara mer effektiv än
konventionell cisplatin-behandling", säger Oncology Ventures VD Peter
Buhl Jensen, adjungerad professor och medicine doktor.

Fas 1-studien för att utvärdera säkerhet och tolererbarhet av LiPlaCis
i patienter med avancerade tumörer bedrivs vid en fas 1-enhet vid
Universitetssjukhuset i Köpenhamn och har inkluderat 18 patienter i
doseskaleringsstadiet av fas 1-studien i solida tumörer.
LiPlaCis-programmet är nu i begrepp att övergå i en förlängd fas
2-designstudie vilken är en del av fas 1-ansökan i vilken patienter
med en specifik sjukdom - i detta fall bröstcancer - inkluderas för
att undersöka tidigt Proof of Concept - det vill säga läkemedlets
effekt. LiPlaCis™ ges intravenöst i veckovisa cykler dag 1 och dag 8.
Genom utredarens bedömning kan patienten fortsätta behandling i fler
än tre cykler i det fall densamma drar nytta av studieläkemedlet.

Conference details:

Session Title: Phase I Clinical Trials 2
Session Date and Time: Wednesday Apr 20, 2016 8:00 AM - 12:00 PM
Session Location: Convention Center, Halls G-J, Poster Section 13
Poster Board Number: 15
Permanent Abstract Number: CT154

Om LiPlaCis™
Cisplatin är ett av de mest använda läkemedlen inom behandling av
cancer på grund av dess dokumenterade effektivitet i ett antal
tumörtyper. Cisplatin används för behandling i stora typer av
indikationer såsom lungcancer (inom EU och USA ≈ 170 000 årligen),
huvud- och halscancer (fler än 500 000 fall globalt årligen),
äggstockscancer (500 000 fall globalt årligen) urinvägscancer (inom
EU och USA ≈ 71 000 fall årligen). Lipidformuleringen från LiPlasome
är svaret på ett etablerat behov av att förbättra formuleringen av
läkemedlet så att ett mer selektivt upptagande av administrerat
cisplatin sker vid tumörplatsen. LiPlasome Pharma ApS har
identifierat och införlivat en mekanism i liposomerna - kallat
LiPlasomer - vilka är designade att utlösa ett inkapslat läkemedel
specifikt i tumörvävnaden. Ett enzym som finns särskilt representerat
på tumörer kallat "secretory phospholipase A2" (sPLA2) utnyttjas för
att bryta ner LiPlaCis så snart detsamma har ackumulerats i
cancervävnaden. Lipidkompositionen av LiPlasomerna är skräddarsydda
för att vara känsliga för nedbrytning av sPLA2-enzym och därmed för
att frigöra det inkapslade läkemedlet. Teknologin bakom LiPlaCis™
utvecklades ursprungligen av forskare från Danmarks Tekniska
Universitet, DTU.

Om Drug Response Predictor - DRP™-screeningverktyget
Oncology Venture använder Medical Prognosis Institute A/S DRP™ för att
välja ut de patienter som genom sin gensignatur i sin cancer befinns
ha hög sannolikhet att svara på ett läkemedel. Målet är att utveckla
läkemedel för rätt patienter och genom screening av patienter innan
behandling ska svarsgraden ökas markant. Denna DRP™-metod bygger på
jämförelse av känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer
inkluderat genetisk information från cellinjerna i kombination med
klinisk tumörbiologi och kliniska korrelat i ett systems
biologinätverk. DRP™ baserat på så kallad mikroRNA används på
specifika produkter där DRP™ baserat på bärarRNA är mer brett
användbart och mer validerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-post: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. Företaget är baserat på idén att "rädda"
cancerläkemedel vilkas utveckling gått i stå under det kliniska
utvecklingsstadiet. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för
bröstcancer, Irofulven - utvecklad från en naturlig svamp (för
prostatacancer) och APO010 - en immuno-onkologiprodukt (för multipelt
myelom - en typ av blodcancer).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/oncology-venture-presentera...
http://mb.cision.com/Main/12685/9929637/485201.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.