Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Oncology Venture: Oncology Ventures företrädesemission övertecknad

Den 10 november 2016 avslutades teckningstiden i Oncology Venture
Sweden AB:s ("Oncology Venture") företrädesemission, i vilken även
allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom
företrädesemissionen nyemitteras 774 984 aktier och Oncology Venture
tillförs därmed cirka 21,4 MSEK efter emissionskostnader.
Emissionskostnaderna uppgår till cirka 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är
planerade att skickas ut idag, den 16 november 2016. Inklusive
teckningsåtaganden tecknades nyemissionen till cirka 60,3 MSEK,
motsvarande en teckningsgrad om cirka 268 %.

"Vi är inne i ett viktigt utvecklingsskede och är naturligtvis mycket
tacksamma över intresset i nyemissionen. Genom det kapital vi
tillförs kan vi finansiera produkttillverkning till de kliniska
studierna vilka genomförs i enlighet med utvecklingsavtalet med
Cadila Pharmaceuticals Ltd. som omfattar gemensam utveckling av
LiPlaCis® samt säkra rättigheter till tre intressanta produkter för
läkemedel mot cancer hos kvinnor för 2X Oncology Inc. - en amerikansk
spinout (Special Purpose Vehicle) från Oncology Venture. Härutöver är
det kapital vi tillförs avsett att delvis finansiera utveckling av en
fjärde läkemedelskandidat, omfattande screening, personalkostnader
och slutförande av licensavtal", säger Peter Buhl Jensen, adjungerad
professor, medicine doktor, PhD och VD för Oncology Venture.

"Vi står inför ett antal spännande projekt - samtliga med stor
potential. Vi har nu möjlighet att på ett fokuserat sätt öka takten i
verksamheten ytterligare - något som ökar sannolikheten för att nå
framgångar i verksamheten betydligt", fortsätter Dr. Buhl Jensen.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 60,3 MSEK (inklusive
teckningsåtagande). 770 567 aktier (cirka 99 % av emissionsvolymen)
tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas
aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka
är beräknade att skickas ut idag, den 16 november 2016. Tecknare som
inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet
aktier i Oncology Venture att uppgå till

10 074 794 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 410 471,16
SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget
fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Registrering är beräknad att ske i början av december 2016.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Oncology
Venture i samband med företrädesemissionen.

För frågor om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49 Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com E-post: pbj@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
november 2016.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för
bröstcancer, Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
Multipelt Myelom (benmärgscancer).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/oncology-ventures-foretrade...
http://mb.cision.com/Main/12685/2124422/590848.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.