Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-31

Oncology Venture: OV LiPlaCis™: första bröstcancerpatienten behandlad i första prospektiv studie

Hörsholm, Danmark, 31 maj 2016: Oncology Venture Sweden AB (OV:ST)
tillkännager att en första patient nu behandlats i
proof-of-concept-fasen av den utökade fas-1-doseskaleringsstudien med
LiPlaCis. LiPlaCis har redan i doseskaleringsfasen visat lovande
klinisk aktivitet bland oselekterade, svårbehandlade patienter.
LiPlaCis är den ledande produkten i Oncology Ventures
produktpipeline, och detta är den första prospektiva kliniska
prövningen där Drug Response Predictor, DRP™, används.

Tolv till femton (12-15) screenade patienter med metastaserad
bröstcancer (mBC) ska nu delta i LiPlaCis-fasen av den utökade
studien, för att demonstrera säkerhet och effektivitet.

Utifrån DRP™-analyser av tumörbiopsier screenas patienterna i förhand
för att hitta deltagare som förväntas få god effekt av läkemedlet
LiPlaCis™. DRP™ bör därmed möjliggöra en hög respons rate, och ge
bröstcancerpatienter en nytt, effektivt och personalized
behandlingsalternativ.

Denna fas beräknas till cirka 12 månader, och preliminära data
förväntas under tiden.

Mer än 1000 patienter har fått sina individuella tumörbiopsier
förhandsscreenade med Drug Response Predictor, DRP™. De patienter som
inkluderas i proof-of-concept-studien av LiPlaCis kommer tillhöra de
top 10 % som härvid visat högst känslighet för LiPlaCis. Valet av ett
konservativt gränsvärde på 10% görs för att demonstrera DRP™:s
förmåga att selektera patienter med känslighet inför läkemedlet.
Senare förväntas gränsvärdet för den relevanta patientpopulationen
bli mer generöst, uppskattningsvis omkring 30-40%.

"Jag är mycket glad över att vår ledande produkt LiPlaCis nu
inkluderar bröstcancerpatienter i denna första prospektiva studie.
Detta är ett stort steg framåt för Oncology Venture. LiPlaCis
extension studien är utformad för visa hur DRP™ kan välja ut de
patienter som kan dra nytta av behandlingen", säger Peter Buhl
Jensen, adjungerad professor, MD, PhD, och VD för Oncology Venture.
"Vår förhoppning är att kunna utveckla en ny, effektiv och personligt
anpassad- Personalized - behandling mot metastaserad bröstcancer. Vår
övertygelse är att personanpassad behandling är framtiden, och där
ligger Oncology Venture i framkant tack vare DRP-teknologin",
kommenterar doktor Buhl Jensen vidare.

Om LiPlaCis

Tack vare sin dokumenterade effekt mot ett antal tumörtyper, är
cisplatin ett av de mest använda läkemedlen inom cancerbehandling.
Cisplatin används för behandling av stora indikationer såsom
lungcancer (inom EU och USA ? 480 000 årligen), huvud- och halscancer
(fler än 500 000 fall årligen globalt), urinvägscancer (inom EU och
USA ? 170 000 fall årligen) och äggstockscancer (cirka 71 000 fall
årligen globalt). Lipidformuleringen i LiPlaCis svarar mot ett
uttalat behov av att förbättra cisplatinbehandlingen och läkemedlets
formulering, så att ett mer selektivt upptagande av cisplatin sker
just där tumören finns.

Mer om LiPlaCis™ och den kliniska prövningen

Fas-1-studien för utvärdering av säkerhet hos och tolerans gentemot
LiPlaCis bland patienter med långt framskridna tumörer har genomförts
på en fas-1-enhet på universitetssjukhus i Köpenhamn. 20 patienter
har ingått i doseskaleringsdelen av en fas-1-studie om solida
tumörer. LiPlaCis-programmet har nu gått vidare till en utökad
proof-of-concept-fas, vilken är en del av fas-1-applikationen där
patienter med en specifik sjukdom - i detta fall metastaserad
bröstcancer - inkluderas för att undersöka tidig proof-of-concept,
det vill säga läkemedlets effekt. 75mg LiPlaCis™ per patient
administreras intravenöst på dag 1 och dag 8 i cykler på 3 veckor.
Efter investigatorers bedömning kan patienten fortsätta behandlingen
i mer än tre cykler om de visar sig dra nytta av det studerade
läkemedlet.

Om screeningverktyget Drug Response Predictor, DRP™

Oncology Venture använder screeningverktyget Drug Response Predictor,
DRP™, från Medical Prognosis Institute för att välja ut de patienter
som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst
sannolikhet att svara positivt på ett visst läkemedel. Målet är att
utveckla rätt medicin för rätt patient, och genom att screena
patineterna innan behandling kan reponsnivån signifikant höjas.

DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta
mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i
kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett
systemiskt biologiskt nätverk. MicroRNA-baserad DRP™ används för
vissa produkter, där DRP™ baserad på messenger-RNA är mer validerad
och har bredare användbarhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO, eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45
ansvarig för IR & 21 60 89 22pbj@oncologyventure.com
kommunikation Telefon: +45
2170
1049uhb@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™, för
bröstcancer, Irofulven, utvecklad ur en naturlig svamp, för
prostatacancer, och APO010, en immun-onkologisk produkt för multipelt
myelom (benmärgscancer).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/ov-liplacis--forsta-brostca...
http://mb.cision.com/Main/12685/2020522/522903.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.