Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Oncopeptides AB: DELÅRSRAPPORT Q3 2019

Sammanfattning

Finansiell översikt 1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -189,8 (-94,0) MSEK
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,53
(-2,14) SEK

· Likvida medel per den 30 september uppgick till 1 122,3 (488,9)
MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2019

· I slutet av augusti meddelades att Klaas Bakker, MD, PhD, utsetts
till ny Chief Medical Officer och han tillträdde sin tjänst i början
av november

· I mitten av september presenterades nya interimsdata i
RRMM-patienter med metastaserad cancer (EMD) från den pivotala fas
2-studien HORIZON på International Myeloma Workshop

· I slutet av september meddelades att patientrekryteringen till den
pivotala fas 2-studien HORIZON var klar

Koncernens siffror i sammandrag

[][][]
TSEK 2019 2018[1)] 2019 2018[1)] 2018[1)]
jul - jul - jan - jan - sep jan - dec
sep sep sep
Nettoomsättning - - - - -
Rörelseresultat -189 597 -94 051 -495 148 -299 104 -410 963

Resultat före skatt -189 710 -94 051 -495 520 -299 104 -410 965

Resultat per aktie före -3,53 -2,14 -9,90 -7,03 -9,58
och efter utspädning
Kassaflöde från den löpande -207 774 -94 265 -473 592 -224 872 -333 727
verksamheten
Likvida medel vid periodens 1 122 29 488 869 1 122 29 488 869 375 617
slut 7 7
Forsknings och utvecklings- 80% 73% 79% 75% 76%
kostnader/rörelsekostnader,
%

1) Tidigare perioder har justerats med hänsyn till rättelse av fel, se
not 7

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapport Q3 2019 och en operationell uppdatering kommer att
presenteras av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides
ledningsgrupp tisdagen den 19 november 2019, kl.13:30 (CET).
Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan,
www.oncopeptides.com

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 505 583 59
Europa: +44 3333 009 034
USA: +1 833 823 05 89

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2019: 20 februari 2020
Delårsrapport Q1 2020: 26 maj 2020
Årsstämma 2020: 26 maj 2020

För ytterligare information
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019,
klockan 08:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av
riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer.
Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett
peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till
tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den
hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för
närvarande i fyra kliniska studier inklusive den pivotala fas
2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides
har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på
Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/delarsrapport-q3-2019,c2967479
https://mb.cision.com/Main/15404/2967479/1146494.pdf
https://mb.cision.com/Public/15404/2967479/8fa1cebc994fce4f.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.