Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Oncopeptides AB: Kommuniké från Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Stockholm, Sverige - 17 december 2019 - Extra bolagsstämma i
Oncopeptides AB (publ) (ONCO) avhölls idag i Tändstickspalatset i
Stockholm. Vid extra bolagsstämman fattades följande huvudsakliga
beslut.

· Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst
2 200 000 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier
under incitamentsprogrammet Co-worker LTIP 2019 som antogs på
årsstämman 2019.

· Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om emission av
högst 23 491 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av
aktier under incitamentsprogrammet Board LTIP 2019 som antogs på
årsstämman 2019.

· Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission
av konvertibler. Nyemission av aktier och/eller emission av
konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets
aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller
genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med
bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och
styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital
för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på
marknadsmässiga villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd
av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid utbyte av
konvertibler, ska inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av
det totala antalet aktier vid extra bolagsstämmans antagande av det
föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.
Bemyndigandet ersätter det bemyndigande som antogs på årsstämman
2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: 08 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: 070 853 72 92

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 17 december 2019
kl. 16.15 (CET).

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av
riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget
fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett
peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till
tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den
hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för
närvarande i flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas
2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides
har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på
Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/kommunike-fran-extra-bolags...
https://mb.cision.com/Main/15404/2993000/1163397.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.