Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Oncopeptides AB: Nya data från Oncopeptides pivotala fas 2-studie HORIZON i patienter med metastaserad cancer (extramedull...

Stockholm - 30 augusti 2019 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO)
meddelade idag att uppdaterade melflufendata från den pivotala fas
2-studien OP-106 HORIZON kommer att presenteras vid det 17:e
Internationella Myeloma Workshop mötet (IMW) den 15 september i
Boston, Massachusetts, USA. Dessa data är från en senare
dataavläsning jämfört med tidigare presenterade data vid EHA i juni
och i sammanfattningen till IMW.

I samband med presentation kommer de nya resultaten att finnas
tillgängliga på företagets hemsida under:

www.oncopeptides.com / Investerare & media / Presentationer / 2019 IMW

I sammanfattningen redovisas 121 patienter från HORIZON-studien där
70% av patienterna minst var penta-klass refraktära och 89% av
patienterna minst quad-klass refraktära. Patienter utan extramedullär
sjukdom uppvisade en tumörsvarsfrekvens på 30% där medianpatienten
svarade under 7.5 månader. Patienter med extramedullär sjukdom
uppvisade en tumörsvarsfrekvens på 24% där medianpatienten svarade
under 3.1 månader.

VD Jakob Lindberg kommenterar
"HORIZON är en studie som adresserar patienter med multipelt myelom i
mycket sen fas. I myelompatienter som till en majoritet var
penta-klassrefraktära och inte led av extramedullär sjukdom redovisar
vi i sammanfattningen en lovande aktivitet med en tumörsvarsfrekvens
på 30% där medianpatienten uppvisade tumörsvar under 7.5 månader. I
patienter som till en majoritet var penta-klassrefraktära och som led
av extramedullär sjukdom var tumörsvarsfrekvensen 24% och
medianpatienten uppvisade tumörsvar under 3.1 månader. Givet att
godkända läkemedel i genomsnitt har uppvisat tumörsvar i mindre än
10% av sena myelompatienter med extramedullär sjukdom är även det
resultatet mycket lovande", säger Jakob Lindberg, VD för
Oncopeptides.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl.
08.15.

Om melflufen
Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar
i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller
genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase
Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar
genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att
kunna behandla flera olika cancertyper. Peptidaser spelar en viktig
roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som
cellcykelprogression och programmerad celldöd. Melflufen tas snabbt
upp av myelomceller genom dess höga lipofilicitet och klyvs
omedelbart av peptidaser till en hydrofil alkylerare som blir fångad
inuti myelomcellen. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i
myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på
peptidasaktiviteten och inducerar irreversibla skador på DNA samt
programmerad celldöd. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i
myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive
alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma
DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av
riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer.
Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en
lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass
kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som
en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt
myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad
HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där
rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är
noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/nya-data-fran-oncopeptides-...
https://mb.cision.com/Main/15404/2892240/1097918.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.