Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Oncopeptides AB: Oncopeptides AB kvartalsrapport januari - mars 2017

Stockholm, Sverige - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO)
publicerar idag sin kvartal 1-2017 rapport.

"Vår IPO fick stort gensvar både från Sverige och internationellt,
inkluderande ett flertal välrenommerade institutionella långsiktiga
investerare. Vi är nu fullt finansierade för att driva vårt breda
kliniska utvecklingsprogram i patienter med multipelt myelom i sen
fas, inklusive både en kommande fas II-studie och de pågående fas
II-studierna samt den pivotala fas III-studien OCEAN, säger VD Jakob
Lindberg"

SAMMANFATTNING Q 1

1 januari - 31 mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -62,1 (-15,2) MSEK
· Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,89
(-0,92) SEK

· Likvida medel per den 31 mars uppgick till 611,6 (20,1) MSEK
Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2017

· Oncopeptides börsnoterades på Nasdaq OMX Stockholm i Mid
Cap-segmentet vilket tillförde 695,0 MSEK (ca 77 MUSD) före
emissionskostnader

· Den 15 mars erhöll bolaget ett 'intention to grant' besked från
europeiska patentmyndigheterna vilket innebär att Ygalo® omfattas av
patentskydd till 2032 utan förlängning i Europa

KONCERNENS SIFFROR I SAMMANDRAG (TSEK):

+---------------------------+---------+---------+---------+
|Koncernens siffror i | 2017| 2016| 2016|
|sammandrag (TSEK) | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+
| |jan - mar|jan - mar|jan - dec|
+---------------------------+---------+---------+---------+
| | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Nettoomsättning | -| -| -|
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Rörelseresultat | -62 083| -15 244| -114 482|
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Resultat före skatt | -62 083| -15 244| -114 446|
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Resultat efter skatt | -62 083| -15 244| -114 446|
+---------------------------+---------+---------+---------+
| | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Resultat per aktie före och| -1,89| -0,92| -4,88|
|efter utspädning | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+
| | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Kassaflöde från den löpande| -67 637| -13 130| -104 262|
|verksamheten | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Likvida medel vid periodens| 611 599| 20 111| 40 251|
|slut | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+
| | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Forsknings- och | 76%| 86%| 78%|
|utvecklingskostnader / | | | |
|rörelsekostnader, % | | | |
+---------------------------+---------+---------+---------+

FINANSIELL KALENDER
Årsstämma 2017 18 maj 2017
Delårsrapport andra kvartalet 2017 25 augusti 2017
Delårsrapport tredje kvartalet 2017 15 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan som Oncopeptides AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
personers försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017, 08.00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas
som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Sedan dess
grundande har Bolaget fokuserat på utvecklingen av Bolagets
produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare
avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska
cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med Ygalo
är att åstadkomma bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade
alternativ vid behandling patienter med multipelt myelom. Ygalo kan
potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för
patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/oncopeptides-ab-kvartalsrapp...
http://mb.cision.com/Main/15404/2268105/676169.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.