Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Oncopeptides AB: Oncopeptides kommer att publicera data från det kliniska programmet för melflufen i multipelt myelom och ...

STOCKHOLM - 6 november 2019 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO)
tillkännager idag att data från det kliniska programmet som
utvärderar produktkandidaten melflufen i multipelt myelom och
AL-amyloidos har valts ut för sex posterpresentationer vid årsmötet
för American Society of Hematology (ASH), den 7-10 december 2019 i
Orlando, Florida. Melflufen är en peptidlänkad alkylerare som tillhör
den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs).

En stor mängd kliniska och prekliniska data för melflufen inom både
multipelt myelom och AL-amyloidos kommer att presenteras på ASH
årsmöte. Två presentationer av särskilt intresse kommer att vara;

· Uppdaterade effekt- och säkerhetsdata från den pivotala fas
2-studien HORIZON som utvärderar melflufen i patienter med
relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) kommer att
presenteras. Dessa data kommer att ligga till grund för den kommande
registreringsansökan som planeras att lämnas in till den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA i slutet av första kvartalet 2020.

· Data för progressionsfri överlevnad (PFS) från fas
2-kombinationsstudien ANCHOR i RRMM-patienter presenteras för första
gången.

"Att få sex presentationer godkända på ASH visar på bredden i vårt
robusta kliniska utvecklingsprogram som utvärderar melflufen vid
multipelt myelom och AL-amyloidos. Det validerar samtidigt våra
framsteg i att nogsamt utvärdera melflufens möjligheter. Vi kommer
att presentera långtidsuppföljningsdata från vår pivotala fas
2-studie HORIZON där vi utvärderar melflufen i RRMM-patienter. Det
här är en väldigt viktig presentation eftersom dessa data kommer att
ligga till grund för vår registreringsansökan till FDA i slutet av
första kvartalet 2020. Data från kombinationsstudien ANCHOR kommer
också att vara viktiga eftersom det är första gången vi presenterar
resultat för progressionsfri överlevnad (PFS) efter en längre tids
uppföljning i vår kombinationsstudie", säger Jakob Lindberg, VD för
Oncopeptides. Vid årets ASH kommer vi även, för första gången,
presentera prekliniska data för melflufen gällande AL-amyloidos. Det
är en sjukdom med betydande medicinska behov då det för närvarande
inte finns några godkända terapier tillgängliga för patienterna."

Sammanfattningar av de vetenskapliga presentationerna på ASH:s årsmöte
2019 finns tillgängliga på:

https://www.hematology.org/Annual-Meeting/Abstracts/

Sammanfattningar av de sex posterpresentationer om melflufen som
kommer att presenteras på ASH:s årsmöte finns tillgängliga på
bolagets hemsida enligt länk nedan:

www.oncopeptides/investerare&media/presentationer/ASH Abstrakt 2019
(https://www.oncopeptides.se/sv/ash-abstrakt-2019/)

De data som ingår i sammanfattningarna som finns tillgängliga på
ASH-mötets webbsida är baserade på dataavläsningsdatum under andra
kvartalet 2019. De postrar som kommer att presenteras vid konferensen
kommer att innehålla ytterligare data insamlade efter andra kvartalet
fram till själva presentationstidpunkten.

Detaljer kring de kommande posterpresentationerna.

Titel: Clinical Activity of Melflufen in Patients with Triple-Class
Refractory Multiple Myeloma and Poor-Risk Features in an Updated
Analysis of HORIZON (OP-106), a Phase 2 Study in Patients with
Relapsed/Refractory Multiple Myeloma Refractory to Pomalidomide
and/or Daratumumab

Presentatör: Maria-Victoria Mateos, Hospital Clínico Universitario de
Salamanca, Salamanca, Spain

Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster I
Datum/Tid: Lördagen den :e7 december mellan 17.30 - 19.30 CET (5:30 -
7:30 p.m. EST)

Lokal: Hall B
Titel: Updated Progression-Free Survival (PFS) and Overall Survival
(OS) with Melflufen and Dexamethasone in Patients with
Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Results from the Phase 2
Study O-12-M1

Presentatör: Sara Bringhen, MD, Division of Hematology University of
Torino, Torino, Italy

Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster I
Datum/Tid: Lördagen den 7:e december mellan 17.30 - 19.30 CET (5:30 -
7:30 p.m. EST)

Lokal: Hall B
Titel: OP201: A Phase 1/2 Study of Melflufen and Dexamethasone in
Patients with Immunoglobulin Light Chain (AL) Amyloidosis

Presentatör: Stefan Schönland, MD, Medizinische Klinik V and
Amyloidosis Center, Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg,
Germany

Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster II
Datum/Tid: Söndagen den 8:e december mellan 18.00 - 20.00 CET (6:00 -
8:00 p.m. EST)

Lokal: Hall B
Titel: ANCHOR (OP-104): Updated Efficacy and Safety from a Phase 1/2
Study of Melflufen and Dexamethasone Plus Bortezomib or Daratumumab
in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM)
Refractory to an IMiD or a Proteasome Inhibitor (PI)

Presentatör: Enrique M. Ocio, MD, University Hospital Marqués de
Valdecilla (IDIVAL), University of Cantabria, Santander, Spain

Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster II
Datum/Tid: Söndagen den 8:e december mellan 18.00 - 20.00 CET (6:00 -
8:00 p.m. EST)

Lokal: Hall B
Title: In Vitro and in Vivo Activity of Melflufen in Amyloidosis
Presenter: Kenneth Flanagan, PhD, Oncopeptides AB, Stockholm, Sweden
Session: 652. Myeloma: Pathophysiology and Pre-Clinical Studies,
excluding Therapy: Poster II

Datum/Tid: Söndagen den 8:e december mellan 18.00 - 20.00 CET (6:00 -
8:00 p.m. EST)

Lokal: Hall B
Titel: The Burden of Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: An Indirect
Comparison of Health-Related Quality of Life Burden across Different
Types of Advanced Cancers at Baseline and after Treatment Based on
HORIZON (OP-106) Study of Melflufen Plus Dexamethasone

Presentatör: Paul G. Richardson, MD, Dana-Farber Cancer Institute,
Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Session: 905. Outcomes Research-Malignant Conditions (Lymphoid
Disease): Poster II

Date/Time: Söndagen den 8:e december mellan 18.00 - 20.00 CET (6:00 -
8:00 p.m. EST)

Lokal: Hall B
För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2019
kl.15.00 CET.

Om melflufen
Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar
i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller
genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase
Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar
genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att
kunna behandla flera olika cancertyper. Peptidaser spelar en viktig
roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som
cellcykelprogression och programmerad celldöd. Melflufen tas snabbt
upp av myelomceller genom dess höga lipofilicitet och klyvs
omedelbart av peptidaser till en hydrofil alkylerare som blir fångad
inuti myelomcellen. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i
myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på
peptidasaktiviteten och inducerar irreversibla skador på DNA samt
programmerad celldöd. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i
myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive
alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma
DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av
riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer.
Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en
lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass
kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som
en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt
myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad
HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där
rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är
noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information, vänligen besök www.oncopeptides.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/oncopeptides-kommer-att-pub...
https://mb.cision.com/Main/15404/2955401/1136855.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.