Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Oncopeptides AB: Oncopeptides meddelar att data accepterats för presentation vid International Myeloma Workshop, mellan den...

Stockholm - 16 augusti 2019 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO)
meddelade idag att en oral "late breaking" presentation med
uppdaterade melflufen data från den pivotala fas 2-studien OP-106
HORIZON likväl som två postrar kommer att presenteras vid det 17: e
Internationella Myeloma Workshop mötet (IMW) den 12-15 september,
Boston, Massachusetts, USA.

Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare tillhörande en ny
klass av Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs) och ingår i ett brett
pågående globalt kliniskt utvecklingsprogram.

VD Jakob Lindberg kommenterar
"Vi ser fram emot det kommande IMW-mötet. IMW är ett viktigt
myelomspecifikt möte som hålls vartannat år. Professor Paul G.
Richardson kommer att presentera data från fas 2-studien HORIZON vid
"late breaking" sessionen om melflufens aktivitet hos patienter med
relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) med metastaserad
cancer (extramedullär sjukdom, EMD). Vid det europeiska
hematologimötet (EHA) i juni presenterades interimsdata som tyder på
att melflufen kan vara det första läkemedlet som uppvisar meningsfull
aktivitet i denna svårbehandlade EMD-patientpopulation. Såvitt vi
känner till har HORIZON den största kliniska kohorten av
EMD-patienter till dags dato. Det finns ett betydande medicinskt
behov i denna snabbt växande patientpopulation, säger Jakob Lindberg,
VD Oncopeptides. "Melflufen i kombination med dexametason visar
uppmuntrande aktivitet hos avancerade RRMM-patienter med EMD.
Svarsfrekvensen verkar högre än observerats i tidigare studier och
detta kan vara kopplat till melflufens unika verkningsmekanism. Dessa
resultat är uppmuntrande och vi fortsätter att följa denna
patientgrupp i pågående och framtida kliniska studier", säger Jakob
Lindberg, VD för Oncopeptides.

Kommande presentationer på IMW
HORIZON-data kommer att presenteras vid en oral presentation av
professor Paul G. Richardson, under sessionen "Late Breaking
Abstracts" söndagen den 15 september kl. 8.30 AM (ET) (14.30 CET)
under titeln:"Activity of Melflufen in RRMM Patients with
Extramedullary Disease in the Phase 2 HORIZON Study (OP-106) -
Promising Results in a High-Risk Popuation".

Den första postern kommer att presenteras under Poster Session I,
kallad "Multiple Myeloma Genomics" fredagen den 13 september kl. 6.30
- 08.00 PM (ET) (lördagen den 14 september kl. 00.30 - 02.00 CET)
under titeln: "Aminopeptidase gene expression in myeloma"

Den andra postern kommer att presenteras under Poster Session II,"
Treatment of Previosly Treated Myeloma" lördagen den 14 september
kl. 12.30 -14.00 PM (ET) (18.30 - 20.00 CET) under titeln: "Quality
of life treatment for relapsed/refractory multiple myeloma, a
systematic review".

Paul G Richardson MD, RJ Corman är professor i medicin vid Harvard
Medical School och direktör för klinisk forskning vid Jerome Lipper
Multiple Myeloma Center, Dana-Farber Cancer Institute , Boston, USA.

Om OP-106 HORIZON-studien
Patientrekryteringen till den pivotala HORIZON studien fortskrider.
Målsättningen är att inkludera 150 patienter med sista patient in i
studien under Q3 2019. Patienterna i studien är resistenta mot
pomalidomid och / eller daratumumab efter att de slutat svara på
immunmodulerande läkemedel (IMiDer) och proteasomhämmare (PIs).
Interimsresultat presenterades på EHA mötet i juni baserat på en
datainsamling daterad den 6 maj 2019, då 121 patienter behandlats.
108 av dessa patienter hade erhållit två eller fler
behandlingscykler.

Oncopeptides har påbörjat processen för att inlämna en
registreringsansökan (NDA) om villkorat marknadsgodkännande i USA
baserat på tillgängliga kliniska data från HORIZON-studien. En
detaljerad plan för sammanställandet av ansökan är nu under
utveckling och bolaget har som målsättning att lämna in ansökan till
FDA under första kvartalet 2020. Detta kan då potentiellt leda till
det första marknadsgodkännandet för melflufen i USA 2020.

Mera information finns under:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02963493?term=melflufen&rank=2

Om melflufen
Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar
i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller
genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase
Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar
genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att
kunna behandla flera olika cancertyper. Peptidaser spelar en viktig
roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som
cellcykelprogression och programmerad celldöd. Melflufen tas snabbt
upp av myelomceller genom dess höga lipofilicitet och klyvs
omedelbart av peptidaser till en hydrofil alkylerare som blir fångad
inuti myelomcellen. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i
myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på
peptidasaktiviteten och inducerar irreversibla skador på DNA samt
programmerad celldöd. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i
myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive
alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma
DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av
riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer.
Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en
lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass
kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som
en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt
myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad
HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där
rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är
noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl.
22.00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/oncopeptides-meddelar-att-d...
https://mb.cision.com/Main/15404/2882866/1091237.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.