Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

ONCOPEPTIDES: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -513 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Oncopeptides redovisar ett resultat efter skatt på -513 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-245). Resultatet per aktie uppgick till -7:59 kronor (-4:42).

Bolaget saknade nettoomsättning i kvartalet (0).

Likvida medel vid periodens slut var 840 miljoner kronor (926).

I enlighet med av styrelsen antagen utdelningspolicy föreslås ingen utdelning för räkenskapsåret 2020.
Författare Direkt-SE